Herunder kan du se en oversigt over netværk, der allerede er etableret eller i gang med at blive startet op samt den faglige kontaktperson på DANVAs sekretariat.

Afløb

Læs mere her. Kontakt Thomas Sørensen på ts@danva.dk

Arbejdsmiljø

Læs mere her. Kontakt Britt Cramer Dalén på bd@danva.dk

Asset Management

Læs mere her. Kontakt Lars Gadegaard på lgc@danva.dk

Beredskab

Læs mere her. Kontakt Susanne Vangsgård på sv@danva.dk

Controller

Læs mere her. Kontakt Oliver Pedersen på op@danva.dk

Direktionssekretærer/-assistenter

Læs mere her. Kontakt Edyta Christiansen på ec@danva.dk

Distribution

Læs mere her. Kontakt Thomas Bo Sørensen på ts@danva.dk

GDPR

Læs mere her. Kontakt Lars Gadegaard på lgc@danva.dk

GIS og geodata

Læs mere her. Kontakt Lars Gadegaard på lgc@danva.dk

Grundvand

Kontakt Claus Vangsgård på cv@danva.dk

Gæsteprincippet og tinglysning

Læs mere her. Kontakt Louise Andersen på la@danva.dk

Hydrauliker - afløb

Læs mere her. Kontakt Miriam Feilberg på mfe@danva.dk

DDS/ISO 22000

Læs mere her. Kontakt Carsten Vejergang på cvhc@danva.dk

IT sikkerhed

Læs mere herKontakt Peter Mortensen på pm@danva.dk  

Kommunikation (KOMFOR)

Læs mere her. Kontakt Katrine Ringgaard Jørgensen på krj@danva.dk

Leveringsbestemmelser – rent vand

Læs mere her. Kontakt Susanne Vangsgård på sv@danva.dk

Materialer i kontakt med drikkevand (materialenetværk)

Læs mere her. Kontakt Carsten Vejergang på cvhc@danva.dk

NoDig Infra. Et forum for opgravningsfrie metoder

Læs mere på NoDig infra hjemmeside her. Kontakt Sten Kloppenborg på sk@danva.dk eller Tina Juul Madsen på tina@juul-consult.dk

Opkrævning og inddrivelse

Læs mere her. Kontakt Louise Andersen på la@danva.dk

Overløb

Kontakt Thomas Sørensen på ts@danva.dk

Pumpedrift - afløb

Kontakt Thomas Sørensen på ts@danva.dk

Spildevand og ressourcer (renseanlæg)

Læs mere her. Kontakt Anders Hansen på ah@danva.dk

Sporbarhedsnetværket

Læs mere her. Kontakt Lars Gadegaard lgc@danva.dk

Svovlbrinte

Læs mere her. Kontakt Thomas Sørensen på ts@danva.dk

Tømningsordninger for bundfældningstanke

Læs mere her. Kontakt Jens Plesner på jpl@danva.dk

Vandkvalitet

Læs mere her. Kontakt Dorte Skræm på ds@danva.dk

Økonomi og regulering

Læs mere her. Kontakt Hannah Scheel Andersen på hsa@danva.dk

Flere netværk?

DANVA opfordrer medlemmerne til at tage initiativ til endnu flere netværk.