Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

Netværket behandler alle emner indenfor DDS, med afsæt i standarden for fødevaresikkerhed, ISO 22000.

DDS/ISO22000 netværk - DANVA

Netværket behandler alle emner indenfor for Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, DDS, med afsæt i emner og retningslinjer, som beskrevet i standarden for fødevaresikkerhed, ISO 22000.

Det betyder, at netværket naturligt har berøringsflader til en række af DANVAs øvrige netværk. Blandt andet netværkene vedrørende grundvand, vandkvalitet, distribution, beredskab og materialer i kontakt med drikkevand samt netværket for sporbarhed på komponenter, som i skrivende stund er under etablering.

Formål
Formålet med netværket er at styrke kompetencerne indenfor ledelsessystemer hos forsyningsselskaberne med fokus på sikring af drikkevandskvalitet via erfaringsudveksling. Desuden bidrager netværket til udvikling af ledelsessystemerne for drikkevandssikkerhed samt udbredelse af viden om og brug af ledelsessystemerne.

Emner netværket arbejder med
Emnerne der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på netværksmøderne. De nyeste emner på dagsordenen er:
• Løbende udvikling af ledelsessystemet, her kan det blive relevant at række ud til øvrige netværk for input
• Risikofaktoranalyse og risikovurdering
• Årsagsanalyse
• Læring og implementering af ændring med afsæt i afvigelser
• Opbygning og vedligeholdelse af drikkevandssikkerhedskultur i organisationen
• Arbejdsrutiner, instrukser og vejledning skal være operationelle og give mening
• Leverandørevalueringer
• Organisering af fødevaresikkerhedsteamet, herunder engagering af topledelsen
• Audits, herunder udvikling og afholdelse af intern audit
• IT-systemer til understøttelse af ledelsessystemet
• …

Antal årlige netværksmøder
Der forventes afholdt 1 - 2 årlige møder med fysisk fremmøde. Møderne afholdes som udgangspunkt hos DANVA i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg medmindre andet aftales.
Møderne forventes at indeholde et eller to emner, som behandles grundigt, derudover forventes der at være plads til den bredde erfaringsudveksling.
Ud over de fysiske møder forventes der afholdt 1-2 Teamsmøder om året. Teamsmøderne anvendes primært til envejskommunikation, f.eks. ved PP-præsentationer med efterfølgende mulighed for spørgsmål og/eller kommentarer.
Referat fra møderne udgøres af præsenterede PowerPoint eller lignende digitale præsentationer, som er egnet til deling via netværkets Teams-kanal. Eventuelle kommentarer til indehold i de præsenterede materialer tilføjes eventuelt til præsentationerne under mødet, som så også indgår i referatet. Der skrives altså ikke referat i traditionel forstand. Fokus er den uformelle videndeling, som sker ved deltagelse i møderne.
Dagsorden fastlægges fra møde til møde.

Netværkstovholder
Tovholderrollen i netværket varetages af Maria Birkebæk Thomsen, Frederiksberg Forsyning. Tovholderen er sammen deltagerne i netværket ansvarlige for planlægning og tilrettelæggelse af møderne. DANVA bistår planlægningen ved indkaldelse til møder, reservering af lokaler, bestilling af forplejning mm.
Maria er på barselsorlov frem til ultimo 2024. Tovholderrollen varetages på skift af netværkets medlemmer frem til Marias barselsorlov er overstået.

Netværksdeltagere

Fornavn Efternavn Forsyning
Tina  Thomasen DIN Forsyning
Maria Birkebæk Thomsen Frederiksberg Forsyning
Mads Riber Rasmussen Herning Vand
Brian Ravn HOFOR
Sebastian Nava HOFOR
Frits Klemmensen Kalundborg Forsyning
Karsten Poulsen Kalundborg Forsyning
Tina Christensen Kalundborg Forsyning
Linda Tvede-Lieberkind KLAR Forsyning
Anne Ellegaard Samn Forsyning
Ann Thørring Friis Skanderborg Forsyning
Anders Gleerup Juul TREFOR Vand
Ida Balsby Jakobsen TREFOR Vand
Christian Møller Tønder Forsyning
Lene Dehn Ribens Vand og Affald
Stina Nedergaard Petersen Vand og Affald
Susanne Kær VandCenterSyd
Helen Brinch Stage Vejen Forsyning
Anne Marie Adler Kragh Aalborg Forsyning
Lene Dehn Nielsen Aalborg Forsyning
Helle Pernille Hansen Aarhus Vand

 

Sekretariatskontaktperson
Kontaktperson hos DANVA er Carsten Vejergang, cvhc@danva.dk, tlf. 4016 1322.