Netværket om leveringsbestemmelser søger flere deltagere.

Regulativet er centralt for vandselskabernes daglige arbejde. Mange problemstillinger bliver således håndteret via vandforsyningens regulativ. Det sker dog, at der opstår helt uforudsete problemstillinger eller at forhold, der er beskrevet i regulativet, giver mulighed for fortolkning. I sådanne situationer er det rigtig godt at have et netværk, hvor det er muligt at vende forskellige problemstillinger og få input fra kollegaer fra andre forsyninger.

Verden omkring os er i konstant forandring: Vi ser udstykninger og bebyggelser, som var utænkelige for ti år siden. Der kommer nye produkter på markedet, som ændrer vores daglige praksis, og der falder domme, som vender op og ned på vores verdensbillede. Disse forandringer skal være håndteret i regulativet, så derfor vil netværket til stadighed søge indflydelse bl.a. på normalregulativet, således at det afspejler den virkelighed, vi opererer i i dagligdagen.

Netværket er også et forum, hvor vi hjælper med høringssvar til forskellige love og bekendtgørelser og således har fingeren på pulsen i forhold til relevant, ny lovgivning.

Deltagere

Netværket består af:

  • Marianne Hyltoft Thomasen, Samn Forsyning
  • Dorte Eshøj Weber, Hillerød Forsyning
  • Rudi Krupsdahl, TREFOR 
  • Anne Ellegaard, Samn Forsyning
  • Henrik Uhd Markussen, VandCenter Syd
  • Helle Matthiesen, Aarhus Vand
  • Mette Buch Pold, Aarhus Vand
  • Klaus Frelling Andersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning
  • Charlotte Fog Krohn, Lyngby-Taarbæk Forsyning
  • Morten Steen Thomsen, HOFOR

Vil du deltage i netværket?

Vi kunne godt bruge et par deltagere mere. Er du allerede fyr og flamme, så er det bare om at slå til. Hvis du er mere lunken og gerne vil høre lidt mere om netværket, inden du hopper med, så er du meget velkommen til at kontakte tovholder Marianne Hyltoft Thomasen fra Samn Forsyning på 7626 8716 eller Susanne Vangsgaard på 8793 3510, sv@danva.dk