Svovlbrinte (H2S) i kloakledninger og andre spildevandsanlæg påvirker både arbejdsmiljøet og borgerne og dermed kundetilfredsheden, og især påvirker det levetiden af de danske spildevandsselskabers kloaknet.

Formålet med netværket er at styrke erfaringsudvekslingen imellem medarbejdere ude hos de spildevandsselskaber, der har erkendt, at de har problemer med svovlbrinte i deres

Tilslutningen til et netværk omkring svovlbrinte har været stor, og for at bevare intimiteten og kendskabet til hinanden inden for det enkelte netværk er der oprettet 2 sideløbende netværk:

  • Svovlbrinte netværk Vest
  • Svovlbrinte netværk Øst

Det forventes, at netværket udpeger sin egen netværkstovholder, og at medlemmer bidrager aktivt til videndelingen og erfaringsudvekslingen via gruppens møder og eventuelt bidrager med input til arrangementer eller høringsvar i samarbejde med DANVAs sekretariat. Netværkene er som udgangspunkt selvkørende med hensyn til indhold, mødeafvikling, dagsordner og evt. referater, men kan ved større konkrete opgaver søge bistand hos sekretariatet til udarbejdelse af temadage, vejledninger og andre større projekter.

Emner netværket arbejder med

  • Årsager til svovlbrinte i ledningerne
  • Bekæmpelsesmetoder
  • Forebyggende metoder
  • Arbejdsmiljø
  • Tilstandsvurderinger af kloaknettet samt analysemetoder
  • Håndbog for praktisk svovlbrintebekæmpelse

Antal årlige netværksmøder

Der forventes ca. 3-4 møder om året.

Møderne afholdes hos de enkelte deltagere, der evt. har nye anlæg/tiltag at vise frem, eller i Vandhuset, Skanderborg. 

Netværkstovholder

Svovlbrintenetværk Vest: 

Steen Hummelgaard, Hedensted Spildevand

Svovlbrintenetværk Øst:

Lars Vestergaard, KLAR Forsyning A/S

Kontaktperson hos DANVA: 

Thomas Sørensen, DANVA, T: 87933565; E: ts@danva.dk