Netværkets formål
Formålet med netværksgruppen er at styrke erfaringsudvekslingen for ansatte i forsyningsselskaberne med henblik på anvendelse af QR-koder/datamatrixkoder m.m. med tilhørende vejledninger til brug for mærkning/labeling af rør og komponenter. Koderne/labels anvendes af forsyningsselskaberne til brug for entydig registrering og sporing af rør og komponenter.

Netværkets fokusområder

  • Intern erfaringsudveksling vedr. anvendelse af QR-koder/datamatrixkoder til ledningsregistrering og sporing af rør og komponenter.
  • Ad hoc koordinering med de øvrige DANVA-netværk, f.eks. DK-Vand, Asset Management, DDS, GIS og geodata, ISO 22000.
  • Vedligeholdelse af designmanualen “Traceability of components within the utility sector” (1. udgave er udarbejdet af Herning Vand), som netværket ejer og står for vedligeholdelsen af.
  • Udarbejdelsen af vejledninger m.m.
  • Koordinering med rør- og komponentproducenter vedr. mærkning, kodeindhold, formater mv., herunder vedligeholdelse af designmanualen (one point of contact).
  • Erfaringsudveksling med andre brancher, herunder Danske vandværker og Dansk Fjernvarme.
  • Opstilling af ændringsforslag til indholdet af Branchekatalogets snitflade.

Netværkets målgruppe:
De ansatte blandt DANVAs forsyningsselskabsmedlemmer, der har interesse i entydig registrering og sporing af rør og komponenter i kontakt med drikkevand

Netværksmøder:
Netværket afholder som udgangspunkt 2 årlige møder ved fysisk fremmøde ved enten DANVA eller ved et deltagende forsyningsselskab. Herudover kan netværksmøderne afholdes virtuelt efter behov.

Netværket er selvkørende blandet andet med hensyn til mødeindkaldelser, udarbejdelse af dagsordener, mødeafvikling og udarbejdelse af beslutningsreferater.

Netværksdeltagere:
Netværket er åbent for tilmelding, kontakt netværkets tovholder.

Netværkstovholder:
Mads Riber Rasmussen, Herning Vand, mrr@herningvand.dk.

Sekretariatskontaktperson:
Lars Gadegaard, DANVA, lgc@danva.dk