Formål

Netværksgruppen er et professionelt og fagligt forum for erfarings-udveksling og videndeling mellem personer, der er ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Målgruppe

Ansatte, der arbejder som direktionssekretærer/-assistenter for den adm. direktør, ledelsen og bestyrelsen. Medlemmerne assisterer dagligt den administrerende direktør, ledelsen og bestyrelsen i praktiske spørgsmål.

Forslag til emner, som netværket kan arbejde med

 • Bestyrelsesportaler
  • Systemer og hvordan de dannes
 • Vandsektorlovens  indflydelse på vores job
 • ”Bløde” emner
 • Erfaringsudveksling generelt
  • Forbrugervalg – systemer, arbejdsfordeling, kommunikation ”drejebog”
  • Kompetenceudvikling

Antal årlige netværksmøder

Mødes 1-2 gange om året i tidsrummet 10:00-15:00 (møderne kan afholdes hos DANVA eller ude i selskaberne).

Det er deltagerne selv, der står for dagsorden, det faglige indhold og mødets afvikling.

Netværkstovholder

Vibeke Ulsøe Rasmussen, Samn Forsyning ApS

Netværksdeltagere

 • Anita Nancke, Mariagerfjord Vand a/s
 • Dorthe Rubin, Djurs Vand 
 • Edyta Christiansen, DANVA
 • Grethe Karsum, Envafors A/S
 • Jannie Fløjborg Christensen, Assens Forsyning A/S
 • Kathrine Spanggaard Hagsten, Silkeborg Forsyning A/S
 • Lotte Due Johansen, Envafors A/S
 • Sus Sørensen, Klar Forsyning 
 • Vibeke Ulsøe Rasmussen, Samn Forsyning ApS
 • Oddny Hammer, Hillerød forsyning
 • Susan Riboe, Forsyning Helsingør