Formålet med netværket er, at brugere af hydrauliske modeller kan udveksle erfaringer, diskutere forskellige problemstillinger for anvendelse og opbygning af modeller samt indhente inspiration.

Emner netværket arbejder med

 • Sparring i forbindelse med specifikke modelrelevante spørgsmål fra deltagerne
 • Tips og tricks ved modelarbejdet
 • Planlægningsopgaver
 • Input fra eksterne oplægsholdere – såvel introduktion til det nye der sker indenfor afløbsteknik og modeller, men også ift. emner, som ønskes yderligere belyst.

Aktuelle projekter netværket arbejder med

 • Anvendelsesområder for hydrauliske modeller.
 • Klimatilpasning
 • Kalibrering af hydrauliske modeller og i den forbindelse måleudstyr i afløbssystemet
 • Uvedkommendevand i afløbssystemer
 • Hvilke standardparametre skal/kan man skrue på og hvad har det af betydning?
 • Grundvandsmodellering
 • Erfaringsudveksling af modelopbygning og versionering 
 • Alternative modeller end DHI f.eks. SWMM 
 • QGIS og Scalgo 

Antal årlige netværksmøder

Der afholdes 3-4 møder om året.

Netværksmøder

Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne samt mødets afvikling.

Det aftales til hvert møde, hvem der står for at planlægge det næste møde (det går på skift mellem forsyningerne).

Møderne foregår i Vandhuset, Skanderborg.

Netværkstovholder

Anders Byrdal, Energi Viborg Vand, e-mail ab@energiviborg.dk  

Netværksdeltagere

Netværket henvender sig til ansatte hos forsyningsselskaberne, som arbejder med eller har berøring med hydrauliske modeller.

 • Helle Pernille Hansen,  Aarhus Vand
 • Lene Bassø, Aarhus Vand
 • Yansi Mary Jesuloganathan, Aarhus Vand
 • Lars D. Bundgaard, Billund Vand
 • Camilla Ravn, BlueKolding
 • Thomas Faarbæk, BlueKolding
 • Helle Kayerød, DANVA
 • Peter Graves, Energi Viborg Vand
 • Anders Byrdal, Energi Viborg Vand
 • Thomas Hansen, Favrskov Spildevand
 • Max Friis, Fredericia Spildevand og Energi
 • Benny Plesner Nielsen, Herning Vand Holding
 • Claus V. Hemmingsen, Herning Vand Holding
 • Lone Fjord Simonsen, Herning Vand Holding
 • Anna Grudinina, Herning Vand Holding
 • Kenn  Henrik Lange, Ikst-Brande Spildevand
 • Andreas Bøndergaard, KLAR Forsyning
 • Pernille Andersen Dall, KLAR Forsyning
 • Rasmus Dyrholm, Novafos
 • Hauke Brus Hindrichsen, Novafos
 • Dorthe Olsen, Novafos
 • Jacob Dyrby Petersen, Novafos
 • Maria Simonsen, Provas
 • Claus Kofoed Pedersen, Provas
 • Jimmy Teilmann, Provas
 • Cecilie Larsen Bak, Ringkøbing-Skjern Forsyning
 • Julie Lisa Magnusen, Ringkøbing-Skjern Forsyning
 • Christina Skipper-Jørgensen, Samn Forsyning
 • Matthew Earnshaw, Samn Forsyning
 • Jette Porsgaard, Samn Forsyning
 • Tine Falling Kokholm, Samn Forsyning
 • Emil Nielsen, Silkeborg Forsyning
 • Christine Lichon, Silkeborg Forsyning
 • Erik Trillingsgaard, Silkeborg Forsyning
 • Gert Rasmussen, Silkeborg Forsyning
 • Troels Hosbjerg, Silkeborg Forsyning
 • Casper Larsen, Skanderborg Forsyning
 • Jesper Brix Kjelgaard, Skanderborg Forsyning
 • Kåre Bjerre, Skanderborg Forsyning
 • Andreas Clemen Ravn-Andersen, Skanderborg Forsyning
 • Annette Brink-Kjær, VandCenter Syd
 • Agnethe Nedergaard, VandCenter Syd
 • Søren Boisen, Vejen Forsyning
 • Gitte Bisgaard, Vejle Spildevand
 • Kjartan Ravn, Vejle Spildevand
 • Nick Alexander Sørensen, Vejle Spildevand
 • Ellen Ansholm Rasmussen, Vejle Spildevand
 • Miriam Feilberg, DANVA