Formål og opgaver

Formålet med netværket er, at arbejdsmiljøaktive i forsyningsvirksomheder får et fora til udveksling af erfaringer, problemstillinger og løsninger indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger samt forebyggende tiltag og indsatser på arbejdsmiljøområdet. Emnerne kan være hvad som helst inden for den brede opfattelse af arbejdsmiljø – herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, fravær, sundhed, organisering, kultur, ledelse m.v. 

Emner netværket arbejder med

Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne, og det kunne være et af disse emner: 

• Risikovurderinger
• Arbejdspladsvurderinger
• Kemi
• Ergonomi
• Fusioner og forandringer
• Bygherres pligter
• Social Kapital
• Beredskabsplaner
• Registreringer – herunder Plan A og TTU samt motivation for registrering
• Sundheds initiativer – intelligent træning
• Arbejdsmiljøorganisationen / Arbejdsmiljørepræsentanten
• Psykisk AM – Mobning samt konflikter

Antal årlige netværksmøder

Der holdes 4 årlige møder på skift på deltagernes forsyninger.

Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne. Der indgår dog altid et punkt om ny lovgivning og en gennemgang af arbejdsmiljøet på den forsyning, hvor mødet holdes. 

Netværkstovholder

Joblife fungerer som tovholder og faciliteter møderne. Joblife bidrager efter ønske fra deltagerne med faglige oplæg samt ny viden og nye regler relevant for forsyningerne.

Deltagerne betaler et administrationsgebyr for denne funktion. Du kan læse mere om netværket her...

Netværksdeltagere

Netværk VEST  
Katrin á Norði ARWOS
Maj-Brit Nielsen ARWOS
Steen Sørensen Billund Vand & Energi 
Carsten Uglsøe Hvistendahl Blue Kolding
Jesper Baumann Blue Kolding
Helle Müller-Nielsen Din Forsyning 
Thyge Andersen Energi Viborg Vand  
Tommy Nielsen Stie  Energi Viborg Vand - Spildevandsforsyningen
Aase Grønhøj Forsyningsservice
Charlotte Christensen Fredericia Spildevand og Energi
Heidi Lee Zagler Fredericia Spildevand og Energi
Susanne Solberg GEV
Peter Møller Andersen Ikast Brande Spildevand
Bent Lindskov Middelfart Spildevand
Julia Rasmussen Middelfart Spildevand
Jan Sørensen  Rebild Forsyning
Jens Schelde Skanderborg Forsyning
Lars Tilsted Andersen Svendborg, Vand og affald
Henning Waldemar Sønderborg Forsyning
Søren Jacobsen Sønderborg Forsyning
Mads Karl Nielsen Thisted Vand
Mogens Leegaard Hansen Thisted Vand
Anne Margrethe Brink Tønder Forsyning
Jesper Kongstedt Nissen Vejle Spildevand (Vejen, Vejle. Herning, Hedensted, Mariagerfjord)
Tommy Fjord Pedersen Vestforsyning
Netværk ØST  
Birte Falk Hansen BIOFOS
Anni Pinnerup Axelsen FORS
Regitze Elhøj Jensen Halsnæs Forsyning
Jesper Skovgaard Kalundborg Forsyning
Katrine Monberg-Craige Kalundborg Forsyning
Kim Ottobrøker Kalundborg Forsyning
Alf Thomassen Lyngby-Taarbæk Forsyning
Mette Sønderup Lyngby-Taarbæk Forsyning
Benthe Rasmussen NOVAFOS
Iben Fusager Kailow NOVAFOS
Jan Ulrik Aabling NOVAFOS
Michael Nieman Larsen  SK Service
Peer Berg Sorø Forsyning