Emner netværket arbejder med

  • Opkrævning af vand, spildevand, renovation og fjernvarme.
  • Kundehåndtering i relation til inddrivelse
  • Processer omkring tvangsauktioner, gældssaneringer, dødsboer og konkurs.
  • Rykkerprocedurer og inddrivelse
  • Inddrivelse via Skat
  • Ejer/lejer problematikker 

Antal årlige netværksmøder

Der afholdes ca. 2 møder årligt i gruppen, efter behov.

Netværksmøder

Kontakt netværkstovholder, hvis du har interesse i at deltage i netværket

Netværkstovholdere

Birthe Dall, Skanderborg Forsyning: bid@skanderborgforsyning.dk
Jonas Bisgaard Sylvest, Skanderborg Forsyning: jbs@skanderborgforsyning.dk