Formålet med Netværksgruppen er at styrke erfaringsudvekslingen for ansatte ved Vandforsyninger samt at få strategiske emner vedr. ”distribution af vand” sat på dagsordenen.

Det forventes, at medlemmer af gruppen bidrager aktivt til videndelingen og erfaringsudvekslingen via gruppens møder og/eller via de temadage, workshops eller indlæg på relevante konferencer mm., som gruppen gennemfører i samarbejde med DANVAs sekretariat.

Der tages referat fra møderne og det tilstræbes, at holde temabaserede møder indenfor gruppens forskellige emneområder. Alle gruppens medlemmer forventes således, at bidrage og tage ansvar for planlægning og gennemførelse af møder.

Gruppen kan inddrages i aktiviteter fra DANVAs rådgivende udvalg eller ved udarbejdelse af høringssvar. Gruppen vil ligeledes indmelde projekter på konkrete opgaver inden for distribution af vand.

Emner netværket arbejder med

 • Design af ledningsnet
 • Materialevalg
 • Renoveringsstrategi
 • Lækagetab
 • Lægningsmetoder
 • Hydrauliske modeller
 • Anvendelse af GIS

Antal årlige netværksmøder

Der afholdes ca. 3 -4 møder årligt i gruppen efter behov.

Netværkstovholder

Charlotte Hansen, HOFOR

Netværksdeltagere

 • Charlotte Hansen, HOFOR 
 • Erling Nissen, VandCenter Syd
 • Henning Bøgh Christiansen, Langeland Forsyning A/S
 • Henrik Petersen, Haarlev Vandværk
 • Jes Snedker Sørensen, Aalborg Forsyning
 • Kurt Brinkmann Kristensen, Aarhus Vand
 • Lars Orio, Frederiksberg Forsyning A/S
 • Line Bentzen, Novafos A/S
 • Mette Fogtmann, Novafos A/S
 • Michaela Bloch Eiris, Ballerup Forsyning
 • Miriam Plöger Eriksen, TREFOR Vand A/S
 • Pernille Møller Thygesen, TREFOR Vand A/S
 • Rie Refslund, KLAR Forsyning A/S
 • Tanja Rahn, Din Forsyning A/S