Formål

Formålet med netværket er, at bidrage til løbende fokus på effektiv drift af drikke- og spildevandsforsyning, og på levering af rent drikkevand og sikker afledning af spildevand i den rette balance mellem forsyningssikkerhed, forbrugerønsker og pris.

Mål og opgaver

Målet med netværket er, at asset-management-aktive i forsyningsselskaberne får et fora til udveksling af erfaringer, problemstillinger og løsninger indenfor styring af aktiver, som er den danske betegnelse for asset management. Ud over erfaringer får deltagerne ny viden og inspiration til at arbejde med fagområdet.

Der kan være fokus på både strategi, metoder, værktøjer og praktiske løsninger. Emnerne kan være hvad som helst inden for styring af aktiver. 

Emner netværket arbejder med

Emnerne, der arbejdes med, fastsætter deltagerne selv på møderne. De nyeste emner på dagsordenen er:

  • Driftsregistreringer
  • Introduktion af DANVAs 23 anbefalinger til bedre styring af aktiver
  • Værdien af ledningsdata samt målstyring
  • Data-anvendelse for bedre investeringsplanlægning i Herning Vand.
  • Nye muligheder pga. machine learning og kunstig intelligens.
  • Er big data vejen til bedre investeringsplanlægning og effektivisering?

Antal årlige netværksmøder

Der holdes ca. 4 årlige møder. Møderne ligger som oftest hos DANVA i Vandhuset i Skanderborg.

Dagsorden fastsættes fra møde til møde, og det er deltagerne selv, der bestemmer det faglige indhold på møderne. Der indgår dog altid et punkt om ny lovgivning og en gennemgang af arbejdsmiljøet på den forsyning, hvor mødet holdes. 

Netværkstovholder

Deltagerne er ansvarlige for planlægning af møderne, og DANVA bistår planlægningen ved indkaldelse til møder, reservering af lokaler, bestilling af forplejning mm.

Netværksdeltagere

Finn Rese

ARWOS

Flemming Tang Nielsen

Blue Kolding

Pia Ravnskjær Rasmussen

Blue Kolding

Anders Byrdal

Energi Viborg, Vand

Flemming Hermann

Energi Viborg, Vand

Klaus Hvass Kjeldgaard

Fors

Michaela Bloch Eiris

Forsyning Ballerup

Allan Bruus

Forsyning Helsingør

Morten Timmermann

Forsyning Helsingør

Lars B. Østergaard

Frederikshavn Forsyning

Rasmus Pedersen

Frederikshavn Forsyning

Andreas Abildgaard

Halsnæs Forsyning

Benny Nielsen

Herning Vand

Didde Stenholt

Herning Vand

Ahmad Yassine

HOFOR

Lise Tarp-Johansen

HOFOR

Jacob Knudsen

Horsens Vand

Ken Trabjerg Pedersen

Horsens Vand

Frits Klemmensen

Kalundborg Forsyning

Jette Miller

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Klaus Frelling Andersen

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Nikolaj Hedetoft

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Michael Pilc

Middelfart Spildevand

Anne Resting

NOVAFOS

Jacob Dyrby Petersen

NOVAFOS

John Guldhammer Poulsen

NOVAFOS

Peter Christensen

Randers Spildevand

Janne Hansen

Ringsted Forsyning

Thomas Grønkjær

Skanderborg Forsyning

Anders G. Juul

TREFOR

Line Faurby Carlsson

TREFOR

Gry Tully

Vand og affald

Arne Svendsen

VandCenter Syd

Michael Sønder Jensen

Vandmiljø Randers A/S

Lars Mikkelsen

Vesthimmerland Forsyning

Helle Asaa

Aarhus Vand

Kurt Brinkmann Kristensen

Aarhus Vand

Søren Larsen

Aarhus Vand