Netværket arbejder med håndtering af tømningsordninger i de forskellige forsyninger.

Emner netværket arbejder med: 

• Varsling
• Kvalitetssikring/egenkontrol
• Slamhåndtering/slutdisponering af slam
• Udbudsmateriale
• Tømmedumme tanke
• Regulativer
• Tunge dæksler
• ”Hvile i sig selv”-princippet

Antal årlige netværksmøder

2-3 møder.

Netværkstovholder

Rikke Christensen, Favrskov Forsyning

Netværksdeltagere

Azra Ferhatbegovic, Billund Vand
Belinda Krag Rediin, Samn Forsyning
Berith Jensen, Læsø Forsyning
Birthe Dall, Skanderborg Forsyning
Hanne Dølnov Pedersen, Brønderslev Forsyning
Helle Weltz, Frederikshavn Forsyning
Henning Lærkedal Hansen, Kerteminde Forsyning
Jacob Cornelius Hansen, Vandmiljø Randers
Jonas Bisgaard Sylvest, Skanderborg Forsyning 
Majbritt Niemann Nielsen, Hjørring Vandselskab
Natasja Brodersen, DIN Forsyning
Rikke Christensen, Favrskov Forsyning
Rikke Pedersen, Lemvig Vand og Spildevand
Sara Bek Faaborg, DIN Forsyning
Trine Ochergreen Küchler, Aarhus Vand