Formål

Formålet med DANVAs kommunikationsnetværk, KOMFOR, er som fagligt forum at styrke netværksdannelsen og dele erfaringer blandt kommunikationsmedarbejdere, ansat i vandselskaber i DANVAs medlemskreds.

Endvidere er formålet at inspirere til udviklingen af kampagner, pressearbejde og politisk dialog.

Gennem fysiske og virtuelle møder og dialog om kommunikationsudfordringer og -muligheder i vandselskaberne bidrager KOMFOR til at styrke kommunikationsindsatserne i vandselskaberne og forbedre samarbejdet med aktører i vandbranchen.

Målgruppe

Kommunikationsnetværket KOMFOR er for ansatte ved vandselskaber i DANVAs medlemskreds med kommunikation og formidling som arbejds- og interesseområde.

Samarbejdsform

Der fastsættes to årlige fysiske netværksmøder med udgangspunkt i et tema. Derudover tilstræbes det at afholde en række onlinemøder afhængig af behov og på netværkets opfordring.

Møderne planlægges og gennemføres af KOMFORs medlemmer gennem den nedsatte kontraktgruppe. Møderne afholdes fortrinsvis lokalt hos netværkets medlemmer eller i Vandhuset i Skanderborg.

Desuden kan der på initiativ af medlemmerne afholdes arbejdsgruppemøder. 

Det er muligt at invitere eksterne oplægsholdere. Endvidere er det en mulighed at arrangere temamøder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere målrettet en bredere kreds.

Netværksdeltagere

Kontaktgruppen:

 • Julie Maj Gaardsdal, DIN Forsyning
 • Birgitte Seest Marquart, Vejle Spildevand
 • Louise Drachmann Lorenzen, Provas 

Øvrige netværksdeltagere:

 • Lene Stig Andersen, Svendborg Vand 
 • Aja Brodal, Fredericia Spildevand og Energi 
 • Pernille Byrgesen, Herning Vand 
 • Anne Bøg Starkner, Skanderborg Forsyning
 • Kathrine Würtz, Skanderborg Forsyning 
 • Martin D. Knudsen, Kerteminde Forsyning 
 • Mette Teilmann Lyng, VandCenter Syd 
 • Hysen Hoti, VandCenter Syd
 • Helle Busk, VandCenter Syd 
 • Pia Duus Jensen, Vand og affald
 • Lene Ribens, Vand og affald
 • Helle Bach Jørgensen, SAMN Forsyning
 • Sara Krogh, Fredericia Spildevand og Energi 
 • Gitte Lyager, Fredericia Spildevand og Energi
 • Sofie Lauritsen, Glostrup Forsyning 
 • Mathilde Korsvig, Hillerød Forsyning
 • Rikke Feldby, Hillerød Forsyning
 • Marie Bruun Capion, Hillerød Forsyning
 • Marianne Nielsen, HOFOR 
 • Randi Hovgård Nielsen, Billund Vand & Energi 
 • Sanne Nørgaard, Novafos 
 • Line Sandgreen, Novafos
 • Gitte Benner Storm, Novafos 
 • Dorte Tegtmeier Olsen, BIOFOS
 • Teje Lindgren Jensen, BIOFOS
 • Anne Sofie Rasmussen, BIOFOS 
 • Marie Juncher Ankersen, GEV 
 • Jonas Pedersen, Favrskov Spildevand
 • Conni Damgaard, Vejen Forsyning 
 • Niels Pedersen , Halsnæs Forsyning 
 • Nikolai Overgaard Rahlf, Ringkøbing-Skjern Forsyning 
 • Lene Skjærbæk Røge, Vesthimmerland Forsyning
 • Isa Rom Andersen, Vesthimmerland Forsyning 
 • David Schmidt , Tårnby Forsyning 
 • Mikael Hostrup Thomsen, Sønderborg Forsyning
 • Ida Marie Mørch, Lyngby-Taarbæk Forsyning
 • Anette Skibsted, Lyngby-Taarbæk Forsyning 
 • Lotte Rosenlund, Langeland Forsyning
 • Dorthe Hviid Kjærsgaard, Energi Viborg
 • Thomas Bernth Johansen, Energi Viborg
 • Joan Bak, Morsø Forsyning
 • Christian Mehlsen, Klimatorium
 • Bodil Hestbæk, SONFOR
 • Malene Mygind-Elmann, FFV Energi & Miljø
 • Christina Fredholm Nielsen, Vandmiljø Randers
 • Frank Pedersen, Vandmiljø Randers
 • Pernille Wamberg Broch, Aalborg Forsyning
 • Jannie Fløjborg Christensen, Assens Forsyning
 • Christian Malling, Assens Forsyning
 • Lene Halgaard, Aarhus Vand
 • Natasja Højriis Smedegaard, Hillerød Forsyning