Spildevandsrensning 928

Til orientering trådte der den 1. januar 2024 nye afgiftssatser for spildevand i kraft.

Dette fremgår af lov om ændring af lov om afgift af spildevand § 10, stk. 10 fra 2020. De nye afgiftssatser afspejles ikke direkte i den gældende lovbekendtgørelse, og vi ønsker derfor for god orden skyld, at gøre opmærksom på ændringerne.

Det drejer sig helt specifikt om den gældende spildevandsafgiftslovs § 3 og § 8, hvis afgiftssatser sidenhen er blevet opdateret. Satserne for udløb fra renseanlæg, som fremgår af spildevandsafgiftslovens § 3 er ifølge ændringslovens § 5, nr. 2 ændret til det følgende:

Totalnitrogen: 33,39 kr. pr. kg

Totalfosfor: 183,64 kr. pr. kg

Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage (BI15 (modificeret)) 18, 36 kr. pr. kg

Afgiftssatserne for udløb af husspildevand fra ejendomme i det åbne land, som fremgår af spildevandsafgiftslovens § 8 er ifølge ændringslovens § 5 nr. 14 ligeledes opdateret. Denne ændring kan være relevant at iagttage, da flere spildevandsselskaber bliver pålagt at opkræve afgiften på vegne af kommunen.

Det bemærkes at de gældende afgiftssatser ligeledes kan tilgås via vejledningen på SKATS hjemmeside, under afsnittet: ”Afgiftens størrelse og beregning E.A.7.13.4”.

Derudover kan både spildevandsafgiftsloven, ændringsloven og SKATS vejledning til spildevandsafgiftsloven findes på DANVAS hjemmeside på: danva.dk, under LOVSTOF > SPILDEVAND > SPILDEVANDSAFGIFTSLOVEN.

Ifølge finanslovsforslaget for 2024 er der hverken varslet ændringer i afgiftssatserne for spildevand eller ledningsført vand.

Hvis I har spørgsmål vedrørende ovenstående, er I velkomne til at rette henvendelse til seniorkonsulent Jens Plesner.

D: +45 87 93 35 60

E: jpl@danva.dk