149 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høringssvar på ændring af vandsektorloven, vandforsyningsloven, spildevandsbetalingsloven m.v. og bekendtgørelsesudkast med hensyn til styrkelse af kontrol med takster, regulativer og vedtægter – jeres j. nr. 2022-16977

Nye regler for klimatilpasning er trådt i kraft

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

DANVA begærer aktindsigt i Forsyningssekretariatets data

Høringssvar ifm. ændring af bekendtgørelser om hhv. økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Kommuner og forsyninger samarbejder om klimatilpasning

Spildevandsforsyningernes medfinansiering af klimatiltag

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Ophævelse af statslige vandplaner og vurdering af konsekvenser

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Udkast til ændring af prisloftsbekendtgørelsen – supplerende investeringstillæg

Selskabsskatteloven – Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber – begrænsning i at fremføre underskud

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Forslag til ændring af prislofts-bekendtgørelsen

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger