Renseanlaeg og slam COLOURBOX18982141.jpg

En fejl i dette års benchmarking af spildevandsselskaberne har ført til manglende regionstillæg for sjællandske selskaber. Fejlen kan potentielt have konsekvenser for alle spildevandsselskaber.

I forbindelse med årets benchmarking af spildevandsselskaberne har DANVA opdaget en fejl. Selskaber med et postnummer lavere end 4720 (det meste af Sjælland) har i beregningen af netvolumen ikke fået et såkaldt regionstillæg på 3,7%, som de ellers er berettiget til.  

Berørte selskaber har fået forkerte efficiensscorer 

Dermed har disse selskaber ikke fået retvisende efficiensscorer, fordi de har fået et netvolumenmål, der er for lavt.  

Netvolumen indgår som en central del i den regulatoriske benchmarking, som Forsyningssekretariatet bruger til at stille individuelle effektiviseringskrav ud fra. Fejlen gør, at vi antager, at det individuelle effektiviseringskrav for de fleste af de berørte selskaber er sat forkert. Hvor stor betydning den manglende indregning af regionstillæg kan have, er på nuværende tidspunkt dog svært at sige.

Forventningen er en mindre justering, men benchmarkingmodellen kan give større udsving i nogle tilfælde, så derfor afventes nye beregninger.    

Fejl kan også påvirke de øvrige selskaber  

Derudover er det også en mulighed, at det manglende regionstillæg påvirker de resterende selskaber i benchmarkingen, da Fronten potentielt ville være fastsat anderledes, hvis regionstillæggene var medtaget.  

Hvorvidt dette er tilfældet, og hvad effekten evt. ville være, kan DANVA ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Det kræver, at benchmarkingmodellen er kørt igen med de korrekte CAPEX-netvolumenmål.  

Fronten genberegnes muligvis 

Om der nødvendigvis skal ske en genberegning af Fronten er dog ikke sikkert.  

Ved sidste benchmarking af spildevandsselskaberne i 2021 skete ligeledes ændringer efter frontfastsættelsen, da husstandspumper blev flyttet i OPEX-indberetningen. Dengang valgte Forsyningssekretariatet ikke at genberegne Fronten.

Forsyningssekretariatet er informeret om problemstillingen og overvejer, hvordan problemstillingen skal løses.