mødebord med deltagere papirer mobiler og kuglepenne.jpg

DANVA kan hjælpe dig ved strukturomlægning eller fusion: Hvad betyder det for mit effektiviseringskrav?

Fusioner bør tage udgangspunkt i at få det bedste ud af de enkelte selskaber til det nye selskabs fælles bedste. Med brug af en skyg­gemodel af Forsyningssekretariatets bench­marking, kan de enkelte selskabers perfor­mance identificeres, så det bliver muligt at planlægge, hvilke processer der i fremtiden bør fokuseres på i det fusionerede selskab.

DANVA tilbyder en vurdering af en sammen­lægning baseret på den økonomiske regulering og sammenlignelige nøgletal inden for benchmarkingprojektets fokusområder.