Kuglepen tal tabeller.jpg

DANVA kan hjælpe dig med at få indblik i tillæg og søgning af tillæg

Assistance til at hæve indtægtsgrundlaget ved at søge tillæg:

I 2017 blev de økonomiske rammer låst fast på det aktuelle niveau. For at få udvidet disse rammer er det nødvendigt at ansøge om tillæg.

DANVA har stor erfaring med praksis og lovgiv­ning inden for dette område og tilbyder derfor alt fra selskabsspecifik rådgivning og identifice­ringen af konkrete potentielle tillæg til udarbej­delse af konkrete ansøgninger og koncept­ud­vikling om håndtering af tillæg.