118 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Startskuddet til en ny æra i branchen med DANVAs nye datamodeller

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

Vidensdeling fremmer innovation om håndtering af vand i byer

VandTek - Viden, ideer og løsninger omsat til grøn vækst

Derfor er pris en dårlig indikator for effektivitet

Hurtigt overblik over ny forligsaftale om revision af vandsektorloven

Evaluering af Vandsektorloven - status og proces

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – Fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2013

DANVA får medhold i Konkurrenceankenævnet

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Effektivisering gennem udvikling – ikke afvikling

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Vandsektorens benchmarking-model tvinger vandselskaber i knæ

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Høringssvar på udkast til ”Netvolumenmål og Omkostningsækvivalenter”

COLOURBOX6542461.jpg

Medlemskab af DANVA

Høringssvar totaløkonomisk benchmarking 2018.pdf

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf