Bæredygitghedsrapportering.COLOURBOX
Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen og DANVA har indledt et samarbejde, der skal ende med at lancere en Parismodel II.

Parismodel II er en direkte efterfølger til den originale Parismodel, der blev lanceret i 2020 som en del af "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi."

Ny model adresserer procesrelaterede emissioner

Mens den oprindelige model leverede et overordnet billede af sektorens driftsrelaterede drivhusgasemissioner, adresserer Parismodel II specifikt de mest betydningsfulde procesrelaterede emissioner.

Disse inkluderer emissioner fra slamhåndtering og forbrug af kemikalier og andre forbrugsstoffer nødvendige i driften. Modellen udelukker anlægs- og investeringsrelaterede emissioner samt biogen CO2, hvilket skaber et fokuseret værktøj for vandselskaberne.

Implementering og forventninger

Den første fase af Parismodel II vil indføre en frivillig indberetningsproces i slutningen af efteråret 2024. Vand- og spildevandsselskaberne opfordres til at rapportere deres emissionsdata fra 2023 og angive forventninger til emissionsreduktioner i 2025, 2030, og 2035. DANVA Benchmarking vil anvende indsamlede data til at udarbejde årlige rapporter, der giver selskaberne mulighed for løbende at overvåge og justere deres klimaindsats.