IMG 20230612 110554
Foto: Lars Fischer. Renseanlæg Øst med bassiner til biologisk rensning og biogaslagre i baggrunden.

Det er DANVAs vurdering, at så godt som alle selskaber vil blive berørt af de nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering på den ene eller den anden måde. Derfor sætter DANVA et projekt i gang, der skal støtte vandselskaberne i at realisere ambitionerne om at handle mere bæredygtigt og dermed leve op EU-kravene om ESG-rapportering.

Langt de fleste af DANVAs medlemsselskaber vil blive berørt af de nye krav til bæredygtighedsrapportering, som betyder, at de skal rapportere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold på samme måde som den økonomiske rapportering, herunder dokumentations- og revisionskrav.

Mens de største af selskaberne skal selv leve op til et nyt EU-direktiv, CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, kan de fleste andre forvente at skulle levere data til virksomheder i lokalområdet, der skal rapportere om vand og spildevand i deres forsyningskæder. Dertil kommer en række selskaber, hvor ejerne allerede i dag forventer bæredygtighedsrapportering.

Uanset størrelse på selskaberne vurderer DANVA, det vil være oplagt, at de forskellige rapporteringer er i overensstemmelse med den model, som kommer til at gælde for de største selskaber i EU fra 2025.

Udbredelsen af fælles retningslinjer for rapportering

DANVA vil støtte og vejlede medlemmerne, så selskaberne ikke hver især skal lave individuelle systemer.

Som en del af projektet kigger vi også på opgørelser EU's taksonomi, som definerer seks klima- og miljømål, som selskabernes aktiviteter skal bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som bæredygtige:

  • Modvirkning af klimaændringer
  • Tilpasning til klimaændringer
  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
  • Omstilling til en cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Det arbejde følger vi op med en række redskaber, temamøder og kurser efter sommerferien. 

Også de allerede afholdte webinarer om bæredygtighed i udbud følger vi op med flere kurser, temadage og tilbud til medlemmerne som f.eks. DANVA-netværk.

Artiklen fortsætter under billedet. 

Klik for at forstørre billede.

Sammenhæng med DANVA Benchmarking

I den forbindelse vil vi også se på, hvordan DANVA Benchmarking kan tilpasses ESG-rapporteringen, så deltagerne får flest mulige relevante nøgletal og opgørelser til deres ESG-rapportering samt en standarddeklaration med de relevante miljø-, klima- og energinøgletal, som det må forventes, at de ESG-omfattede selskaberne i forsyningsområdet må forventes at spørge om.

Vi er meget interesseret i at høre fra jer, der allerede har lavet vurderinger eller fået lavet vurderinger på hvad ESG-rapporteringen betyder for jer og hvilke parametre, som I arbejder med.