Grundvandsparker

Branchestandard og skabelon for bæredygtighedsrapportering skal hjælpe vandselskaberne med at leve op til nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering.

DANVA har indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Envidan, som i et samarbejde med CSR Forum skal udarbejde en branchestandard og en skabelon for bæredygtighedsrapportering. Dermed ønsker DANVA at forberede vandselskaberne til ESG-rapportering (Miljø, Sociale Forhold og Governance) under det nye bæredygtighedsrapporteringsdirektiv (CSRD).

”Som brancheforening skal vi sikre, at CSRD vil bidrage til at udvikle vandsektoren i en mere bæredygtig retning. Vi skal også sørge for, at CSRD bliver smidigt at arbejde med, og implementeret rigtigt. Dermed håber vi, at CSRD kan medvirke til at reducere vandsektorens administrative byrder. DANVA anser projektet som yderst vigtigt og aktuelt. Vi ser frem til arbejdet og til at dele resultaterne” udtaler Carl-Emil Larsen, direktør, DANVA.

Stigende krav til rapportering af bæredygtighed

Krav til bæredygtighedsrapportering vil stige i takt med, at det nye CSRD indfases. Samtidig vil flere og flere virksomheder blive omfattet enten direkte eller indirekte gennem samarbejder i deres værdikæder.

Kravene under CSRD vil i 2025 i første omgang få direkte konsekvenser for omkring 22 af de største vandselskaber blandt DANVAs medlemmer. På sigt vil øvrige selskaber også blive berørt, hvad enten de selv ønsker at indføre ESG-rapportering med udgangspunkt i CSRD eller omfattes af rapporteringskravene, fordi de skal levere data som led i andre selskabers leverandørkæder.

"Jeg er optaget af, at Envidan bidrager til, at CSRD implementeres effektivt og værdiskabende i de danske vandselskaber. Derfor er vi både glade og stolte over, at vi med dette projekt sammen med DANVA kan bidrage til netop det. Vi ønsker at bruge vores erfaringer med både CSRD, ESG-rapportering og bæredygtighed i projekter til, at målsætningerne fra CSRD-implementeringen bliver til beslutningsgrundlag i forsyningernes projekter” udtaler Mads Uggerby, Direktør for Bæredygtighed og Innovation, Envidan.

Benchmarking for en mere bæredygtig vandsektor

Mens det nye DANVA-projekt i første ombæring forbereder vandselskaberne til ESG-rapportering, er dets sigte bredere.

Projektet skal også gøre vandselskaber i stand til at udvikle organisationerne i en mere bæredygtig retning. Til det vil DANVA definere konkrete nøgletal, der kan anvendes til CSRD- og ESG-rapportering. Nøgletallene vil indgå i en omstrukturering af DANVA Benchmark og Statistik, hvor der også vil blive udarbejdet hjælpemateriale til opgørelser og beregninger.

Målet er at ensrette nøgletal på tværs af branchen og at skabe overensstemmelse mellem indberetninger til de forskellige systemer.

Kom og vær med

Alle interesserede vandselskaber er inviteret til at bidrage til DANVAs arbejde med bæredygtighedsraporteringen ved to dialogmøder, hhv. den 5. december 2023 og i januar 2024.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere eller have invitation til dialogmøderne, kontakt:

  • Miriam Feilberg, projektleder for bæredygtighed hos DANVA: mfe@danva.dk
  • Thomas Sørensen, fagleder for dataanvendelse hos DANVA: ts@danva.dk