Verdensmaal2.JPG

DANVAs proceskonsulenter kan facilitere workshops, møder og udviklingsforløb i dit selskab, efter behov. 

For eksempel kan DANVA, facilitere et forløb, hvor der er fokus på, hvad den nuværende benchmarking kan sige om det enkelte sel­skabs performance og hvordan resultaterne kan medvirke til at medarbejdere og ledelser i selskaberne bliver endnu bedre til at se, hvilke mulige udviklings- og effektiviserings­poten­tialer, der ligger i præcis deres selskab.