Lommeregner-og-papirer.jpg

Forsyningssekretariatet har revideret benchmarkingmodellen og delvist justeret den for nogle af de skævheder, DANVA påpegede i sit høringssvar.

Benchmarkingmodellen for spildevandsselskaber kom i skudlinjen, da flere selskaber uforvarende endte med et oppustet netvolumen på op til 31% i deres indrapportering.   

Læs Årets benchmarking for spildevandsselskaber viser kunstig høj effektivitetsfront 

Dette præsenterede selskaberne som mere omkostningseffektive, end de i virkeligheden er. Det skabte også en falsk effektivitetsfront, der i sidste ende havde en negativ effekt på den samlede vurdering af spildevandsselskabernes effektivitetsvurdering. 

DANVAs høringssvar får gehør 

DANVA bemærkede fejlene og foreslog, at de tre frontselskaber Energi Viborg, Thisted Spildevand og Morsø Spildevand i stedet skulle betragtes som "outliers" på grund af datafejl. Forsyningssekretariatet har imødekommet denne anbefaling og fjernet de tre selskaber plus Albertslund Spildevand fra DEA-modellens front. 

Der er dog ikke sket ændringer i SFA-modellen, men Forsyningssekretariatet melder, at man arbejder på, hvordan man kan håndtere problemet fremtiden. 

Efter DANVAs anbefaling har Forsyningssekretariatet desuden fjernet HOFOR Spildevand København fra fronten. Dette gør, at benchmarkingmodellen nu giver en mere retvisende evaluering af selskabernes effektivitet.