Bæredygitghedsrapportering.COLOURBOX
DANVA kickstarter nyt projekt med temadag om taksonomiforordningen, der hjælper vandselskaber med at opfylde EU's krav til bæredygtighedsrapportering.

De vandselskaber, der er omfattet af CSRD, vil også være omfattet af taksonomiforordningen. Med en indledende temadag om taksonomiforordningen påbegynder DANVA næste projekt, der understøtter vandselskaberne i at overholde krav til bæredygtighedsrapportering.

De vandselskaber, der er omfattet af CSRD, vil også være omfattet af taksonomiforordningen. Her er DANVA også på vej med assistance til vandselskaberne. I første omgang er DANVA gået sammen med Dansk Fjernvarme om at afholde en fælles temadag om taksonomiforordningen den 28. november i Kolding.

Temadagen har til formål at give dig en forståelse af EU-taksonomiforordningen og samtidig give et indblik i, hvad relevante eksterne aktører forventer af selskaber og interessenter.

På temadagen vil du blandt andet høre indlæg fra rådgivere, finansielle parter samt selskaber om udfordringer i egen branche.

Du kan tilmelde dig arrangementet her.

CSRD-projektet skal skabe fælles forståelse og fortolkning

Tidligere har DANVA påbegyndt et projekt om bæredygtighedsrapportering, som skal hjælpe selskaberne med at komme i gang og nå i mål med CSRD-rapporteringen.

DANVA samler kræfter om branchestandard for bæredygtighedsrapportering. 

Resultaterne af projektet skal være relevante for de omfattede vandselskaber, men også for selskaber, der enten ønsker at lave ESG-rapportering med udgangspunkt i CSRD eller vandselskaber, der skal levere data, da de indgår i andre selskabers leverandørkæde.

Med projektet skal vi, med udgangspunkt i en række workshops, finde en fælles forståelse af de obligatoriske krav, og hvilke emner og underemner, der er væsentlige at have med.

TIlmeld dig dialogmøde om CSRD

Du kan få mere information på CSRD-projektet på et online dialogmøde den 5. december 2024. Skriv til Miriam Feilberg, mfe@danva.dk

Projektet skal munde ud i en skabelon for en væsentlighedsanalyse, og en ESG-rapport for et standard-vandselskab.

Sideløbende med CSRD-projektet arbejder DANVA på, at man skal kunne anvende de samme data til rapportering af ESG, benchmarking og Paris-modellen samt andre steder, hvor vandsektoren leverer data, og gerne på samme tidspunkt.  Dette vil indgå i DANVAs interessevaretagelse, men vi vil også undersøge, hvor der er behov for ændringer i benchmarking.