Pengesedler_COLOURBOX5711744-1.jpg

I 2013 betalte 55% af vandselskaberne ikke årlig garantiprovision i forbindelse med lånoptagning fra kommunerne. Dette tal er nu faldet til blot 2% i 2022, som det fremgår af seneste kortlægning fra DANVA Benchmarking.

Undersøgelsen, der inkluderer 52 vandselskaber, viser en tydelig tendens: Der er sket en markant stigning i betalingen af garantiprovision ved lånoptagning hos kommuner i perioden fra 2013 til 2022. I 2013 betalte 55 % af vandselskaberne ikke årlig garantiprovision. I 2022 er det kun 2 % af vandselskaberne.

Ny norm for lånoptagning

Betaling af en årlig garantiprovision på markedslignende vilkår er nu blevet standarden. Dette repræsenterer en væsentlig ændring fra 2013, hvor engangsprovisioner udgjorde størstedelen af garantiprovisionerne.

Kilde: DANVA Benchmarking

Den gennemsnitlige årlige garantiprovision i 2022 lå på 0,54 % mens medianen er 0,50 %. Provisionen, der betales af de 52 selskaber, varierer i et interval fra 0,3 % til 1,25%.

Vil du vide mere?

Selskaber, der deltager i DANVA Benchmarking, har adgang til det komplette notat, hvor I kan se udviklingen, fordelingen og gennemsnitsgarantiprovisionen fra 2013-2022. Log ind og læs notatet på DANVAs hjemmeside HER.

Data

Data for perioden 2014-2022 stammer fra DANVA Benchmarkings indberetninger. Data for 2013 er hentet fra Økonomi –og Indenrigsministeriets ”Arbejdsgrupperapport om moderniseringen af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler”, maj 2013.

Resultaterne i både notatet og denne artikel er baseret på indberetninger fra 52 gennemgående vand- og spildevandsselskaber fra 52 unikke kommuner, som alle har deltaget i DANVA Benchmarking.