Pristalsfremskrivning

Den 30. juni offentliggjorde Forsyningssekretariatet de nye pris- og produktivitetstal til brug for de økonomiske rammer i 2024 og 2025. Tallene blev brugt til at fastsætte prisfremskrivningen og det generelle effektiviseringskrav for spildevandsselskaber.

Selskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 vil ikke få fastsat et generelt effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne, mens de med en debiteret vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3 vil fortsætte med et fast krav på 1,7% årligt. 

Hvordan effektiviseringskravet beregnes  

Det generelle effektviseringskrav er en sammenvejning af et 2% krav til driftsomkostningerne og et variabelt krav til anlægsomkostningerne baseret på et indeks for udviklingen i arbejdsproduktiviteten de seneste 5 år. 

Negativ produktivitetsudvikling i bygge og anlæg  

Bygge og anlæg sektoren har oplevet en negativ vækst på -3,21%, mens den markedsmæssige økonomi er vokset med 0,96% årligt. Som en konsekvens vil effektviseringskravet til anlægsomkostninger være nul for spildevandsselskaber i 2024 og 2025. 

Prisfremskrivning og den økonomiske ramme  

Prisfremskrivningen for spildevandsselskabernes økonomiske ramme skal baseres på prisudviklingen i 2021 og 2022. Med en prisudvikling på henholdsvis 6,42% og 9,77% i disse år, bliver den vægtede gennemsnitlige prisfremskrivning dermed 8,08%.