By- og Landsskabsstyrelsen har ændret fortolkningen af VSL §16.

Den aktuelle udmelding dateret 08.07.2010 er, at:

- kommunalbestyrelsen ved evt. kommunegaranti efter VSL §16 lovligt kan opkræve provision.

- der ikke skal ske modregning i kommunens bloktilskud efter Stoploven (bek.nr. 931/2009) – såfremt at kommunalbestyrelsens krav om provision for garantistillelsen efter VSL §16 er baseret på markedsvilkår (det nye element)

Se udmeldingen her…

 

I forhold til opkrævning af en kommunal garantiprovision har DANVA følgende betragtning: 

Kommunalbestyrelsen er ifølge de kommunalretlige regler forpligtiget til at afdække sine økonomiske risikoer. Da vandselskaber principielt kan gå konkurs, kan det hævdes, at kommunalbestyrelsen skal tage en garantiprovision – som afspejler denne risiko. Denne risiko er dog reelt meget lav – og dertil kommer at en garantiprovision også skal være i overensstemmelse med VSL § 16.

 

Det er således, DANVA´s vurdering, at såfremt det samlede lånearrangement – eksempelvis bestående af dels lånet fra KommuneKredit dels garantiprovisionen til kommunen - giver højere låneomkostninger for vandselskabet, end et lån optaget på markedet i øvrigt ville give – så er kommunegarantiens vilkår i strid med formålet for VSL § 16.

 

Dertil kommer at lånearrangementet vil være forretningsmæssigt uklogt – og brugen af sådanne arrangementer vil gøre §16 nærmest overflødig.

 

By- og Landskabsstyrelsen har dog overfor DANVA 17.08.2010 tilkendegivet, at hvis vandselskabet af en eller andet grund skulle blive involveret i et sådant lånearrangement, der giver højere låneomkostninger end et lån optaget på markedsvilkår, så kan det ikke siges at være i strid med Vandsektorlovens § 16, idet denne bestemmelse ikke regulerer vilkårene for kommunens garantistillelse. Men der er tale om en uddeling efter Stoploven. Der skal følge ske en indretning til Forsyningssekretariatet, og der vil ske reduktion i det statslige bloktilskud til kommunen.

 

DANVA er alt andet end tilfreds med situationen omkring VSL §16 – og emnet forventes drøftet med styrelsen i september 2010 og det politiske niveau.