1 Fremtidens Gdhave

DANVA foreslår, at regeringen trækker det nuværende forslag og i stedet drøfter politikernes ønsker for fremtidens vandsektor.

Vandselskaberne skal nu og i fremtiden kunne skærme mennesker og miljø mod miljøfarlige stoffer og klimaforandringer. Det kræver investeringer i drikkevand, spildevand og klimatilpasning, hvilket det aktuelle lovforslag til revision af den økonomiske regulering desværre ikke understøtter.

Derfor foreslår DANVA, at regeringen trækker det nuværende forslag og i stedet drøfter, hvad det er, politikerne vil med fremtidens vandsektor. Det kan så skabe et fundament for en ny forligsaftale, der inden for to-tre år kan resultere i et revideret lovforslag til gavn for Danmark, og som er fit for the future.

Det aktuelle lovforslag til revision af vandsektorens økonomisk regulering har været mange år undervejs. Og nu mere end fem år efter forligskredsen skrev under på aftalerne, er der stadig ikke vedtaget nogen lov.

DANVA har spillet ind til klima-, energi- og forsyningsministeren, at lovforslaget, der har været i høring, ikke efterlever de politiske intentioner om at forbedre vandselskabernes mulighed for at investere i værn mod miljøfarlige stoffer og klimaforandringer. Lovforslaget vil resultere i, at vandselskaber bliver nødsaget til at droppe investeringer af anlægsopgaver, fordi finansieringen af dem vil kunne skade deres økonomi og dermed den daglige håndtering af drikkevand og spildevand.

Vi bør viske tavlen ren, tage nye politiske drøftelser og lave aftaler, som passer til den nye virkelighed.

Da de politiske aftaler, der ligger til grund for lovforslaget, blev indgået, var der ikke noget, der hed inflation, der var minusrente på lån, der havde endnu ikke været en verdensomspændende sundhedskrise med corona, PtX kendte vi ikke, PFAS kendte vi knap nok, og sikkerhedspolitik var ikke en del af billedet, som det er i dag med Ruslands krig mod Ukraine. Ja, og klimaforandringernes stadigt tydeligere konsekvenser med tørke og skybrud var måske heller ikke mejslet i granit dengang, som de er det i dag. Derfor bør man viske tavlen ren og tage nye politiske drøftelser og lave aftaler, som passer til den nye virkelighed, hvor forligskredsen bestemmer, hvilke opgaver vandselskaberne skal løse for Danmark.

Vi mener, som sagt ikke, at det fremsatte lovforslag løser de problemer, det er tiltænkt.

Det vil resultere i manglende omkostningsdækning på store tillægsgivende investeringer og i at sektoren i 2036-2042 - med de nuværende økonomiske rammer - ikke kan forventes at have tilstrækkelig likviditet til at foretage de nødvendige reinvesteringer (KEFM 2018).

Ja, det var jo også det, der blev konkluderet på en eksperthøring på Christiansborg tidligere på året med eksempler fra HOFOR, TREFOR og Aarhus Vand. Vandsektoren spiller en vigtig rolle for danskernes sundhed og Danmarks vandmiljø. Men for at den kan leve op til at løfte det ansvar, så skal politikerne give vandselskaberne mulighed for at investere i rent drikkevand, rent vandmiljø og håndtering af skybrud til gavn for samfundet.

Vi skal derfor have en ny vandsektorlov med en økonomisk ramme, som skal passe til fremtidens behov, baseret på reelle politiske drøftelser.