COLOURBOX14179862.jpg
DANVA er glad for, at vand tilgodeses med flere midler fra den Grønne Fond. Pengene kan gøre en forskel for drikkevand og klimatilpasning, hvis man vælger at målrette alle indsatserne i aftalen mod udfordringerne inden for vandområdet.

DANVA er glad for, at vand tilgodeses med flere midler. Pengene kan gøre en forskel for drikkevand og klimatilpasning, hvis man vælger at målrette alle indsatserne i aftalen mod udfordringerne inden for vandområdet.

Regeringen og aftalepartierne (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre) har indgået aftale om penge fra Grøn Fond til udfordringer for miljø og klima. Der er afsat ca. to milliarder kroner.

”Det er meget positivt, at politikerne lytter til vores budskaber og at der nu er flere penge til drikkevand, vandmiljø og indsatser mod klimarelaterede oversvømmelser. Hver for sig er det i denne sammenhæng mindre beløb. Men hvis man puljer, skovrejsning, oprensning og indsatser mod PFAS med de flere penge til drikkevandsfonden, så kan det få en effekt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Han understreger, at Danmark har et akut behov for at få beskyttet grundvandet mod pesticider og kemikalier. Over halvdelen af det grundvand, der anvendes til drikkevand, er påvirket af miljøfarlige stoffer.

”Vi ser også i det øvre grundvand, at der er bekymrende fund af både tilladte og forbudte stoffer. Derfor er det bydende nødvendigt, at der anlægges grundvandsparker, som kan beskytte produktionen af rent drikkevand,” siger Carl-Emil Larsen, som dog understreger, at alt drikkevand, som sendes ud til forbrugerne, overholder myndighedernes krav.

Rekord megen regn

Den historisk megen nedbør skaber behov for indsatser mod oversvømmelser.

”Det haster med en plan for, hvordan vi kan håndtere de klimarelaterede oversvømmelser. Mens vi venter på, at Klimatilpasningsplan 1 bliver omsat til lovforslag, kan vi konstatere, at der allerede er brug for en Klimatilpasningsplan 2, som bør være helhedsorienteret målrettet hele vandkredsløbet,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVAs direktør understreger, at der derfor ligger en kæmpe opgave med at få penge til at håndtere de to største trusler lige nu.

”Den ene trussel er de enorme mængder af miljøfarlige stoffer, som forurener vores vand, mens den anden er håndtering af de store mængder klimanedbør som følge af temperaturstigningerne på kloden. De to mia. kr. i Grøn Fond vækker glæde, fordi vi har fået vand prioriteret, men det er logisk, at de ikke kan finansiere anlæggelsen af 200.000 hektar grundvandsparker og finansieringen af klimatilpasningsløsninger mod oversvømmelser,” siger Carl-Emil Larsen.

Fakta:

Der er i Grøn Fond afsat 53,5 mia. kr. til investeringer i den grønne omstilling frem mod 2040.

Udmøntningen af de 2,085 mia. kr. på miljøområdet løber frem mod 2030. Pengene er blandt andet midler inden for rammerne af:

  • klimatilpasning, 1,246 mia. kr.
  • rent drikkevand, 200 mio. kr.
  • håndtering af PFAS, 210 mio. kr.
  • skovrejsning, 625 mio. kr.
  • generationsforureninger 550 mio. kr.