Vandselskabers bidrag til lokal udvikling COLOURBOX27930574.jpg

Betingelser

(jf. DANVA Vedtægter §8)

Som stemmeberettigede medlemmer af DANVA kan optages selskaber, der varetager en eller flere af de følgende funktioner i Danmark og som opfylder de i stk. 2 til 6 nævnte betingelser:

  • Indvinding eller behandling eller distribution af ledningsført vand
  • Transport eller behandling af spildevand

Stk. 2 Varetagelse udføres enten via ejerskab til de anlæg, der anvendes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte funktioner eller via drift af andres anlæg, som anvendes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte funktioner.

Stk. 3 Varetagelsen af de pågældende funktioner skal være selskabets hovedaktivitet.

Stk. 4 Varetagelsen af funktionen skal være møntet på levering af ydelser til alment brug (til en kreds på 10 ejendomme eller derover).

Stk. 5 Indmeldelse i foreningen sker for alle de funktioner, som selskabet varetager.

Stk. 6 Hvor flere selskaber, der varetager de i stk. 1 nævnte funktioner, via koncernforhold eller ejerforhold i øvrigt er knyttet sammen, er det en forudsætning for et selskabs optagelse, at de øvrige selskaber ligeledes indmeldes i foreningen.

Ydelser

Medlemskabet giver adgang til service fra DANVA jf. sidedokumentet ”DANVAs medlemsydelser”:

  • Max. 2 abonnementer på danskVAND, afhængigt af antal tilmeldte typer (drikkevand, spildevand)
  • Deltagelse i kurser og andre arrangementer til medlemspris (alle medarbejdere)
  • Stemmeret på generalforsamlinger
  • Råd og vejledning

Uddybende beskrivelser af ydelser og service findes i Sidedokumentet: ”DANVAs medlemsydelser”. 

Kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent for hver af de følgende funktioner, som medlemmet varetager:

  • Drikkevand Indvinding og /eller behandling af vand
  • Drikkevand Distribution
  • Spildevand Transport
  • Spildevand Behandling

For hver funktion fastsættes et portionsantal ud fra den vandmængde, som medlemmet håndterer for hver funktion, der beregnes ud fra følgende skala:

Trin Vandmængde i m3 Portioner
1 0 - 320.000 1
2 320.001 - 640.000 2
3 640.001 - 840.000 3
4 840.001 - 1.040.000 4
5 1.040.001 - 1.240.000 5
6 1.240.001 - 1.440.000 6
7 1.440.001 - 1.640.000 7
8 1.640.001 - 1.840.000 8
9 1.840.001 - 2.040.000 9
10 2.040.001 - 2.240.000 10
11 2.240.001 - 2.440.000 11
12 2.440.001 - 2.640.000 12
13 2.640.001 - 2.840.000 13
14 2.840.001 - 3.040.000 14
15 3.040.001 - 3.240.000 15
16 3.240.001 - 4.290.000 16
17 4.290.001 - 5.340.000 17
18 5.340.001 - 6.390.000 18
19 6.390.001 - 7.440.000 19
20 7.440.001 - 8.490.000 20

Se Trin 21-72 i oversigten her. 

Prisen pr. portion fastsættes af generalforsamlingen. I 2024 er prisen pr. kontingentfunktion på kr. 5.820,- ekskl. moms for den 1. portion, og for de efterfølgende portioner er prisen kr. 8.740,- ekskl. moms.
Ovennævnte priser er indeksreguleret.
Læs mere om indekseringssatsen her

Uddybende kontingentforklaring findes i DANVAs Vedtægter §14 samt i Sidedokumentet: ”Kontingentstruktur”.

Ansøgning om medlemskab

Selskaber, der opfylder betingelserne, kan ansøge om medlemskab ved at sende en e-mail til Edyta Christiansen på ec@danva.dk