Forsøg Handson
Et undervisningsforløb med udgangspunkt i Vandetsvej.dk kombineret med besøg hos et vandselskab giver eleverne et stort udbytte. FOTO: DIN FORSYNING OG FORS

Med manglende arbejdskraft som en af vandbranchens helt store udfordringer bliver der kamp om de unges gunst. Skab interesse med leg og læring mener vandselskaber bag populær læringsportal, der formidler viden til fremtidens vandambassadører.

Inden længe kan en af folkeskolens mest populære undervisningsportaler inden for naturfagsområdet fejre 20-års jubilæum. Idéen opstod blandt en række vand- og spildevandsforsyninger, som ønskede at samle og formidle
engagerende vandviden til elever i folkeskolen. Vandetsvej.dk, der i dag drives og udvikles af otte af landets største vandselskaber, har et besøgstal på over 100.000 årlige brugere, og det tal forventes at stige efter lanceringen af tre nye undervisningsforløb. Styregruppen bag siden opfordrer nu til, at man som vandselskab griber muligheden og henviser lokale skoler til siden, der rummer lettilgængelig viden og materiale om vandets kredsløb for folkeskoleklasser.

Skolesamarbejde er en langtidsinvestering

DIN Forsyning valgte at træde ind i vandetsvej-partnerskabet for cirka ti år siden bl.a. med afsæt i et ønske om mere udeskole fra ejerkommunen i Varde. Det daværende Varde Forsyning spillede her en naturlig rolle for kommunens målsætninger på området, og siden er selskabets ambitioner for skolesamarbejde vokset.

Jeppe Lauge Vestergaard, der er fuldtidsansat i skoletjenesten hos det vestjyske vandselskab, varetager godt 150 årlige undervisningsforløb i samarbejde med undervisere på 0.-9. klassetrin samt enkelte ungdomsuddannelser. Han er ikke i tvivl om, at både skoletjenesten og vandetsvej.dk er en vigtig langtidsinvestering for DIN Forsyning.

”Vi har en klar forpligtigelse til at oplyse om vores arbejde med vand. Det står i vores ejerkontrakt. Men lige så vigtigt for DIN Forsyning er den gevinst, at vi bidrager til at uddanne fremtidige vandambassadører. Det gør vi både med skoletjenesten og vandetsvej.dk. I stedet for at alle vandselskaber formidler om vand på de enkelte hjemmesider, er det da langt smartere, at vi har en fælles side at henvise til. Og som tilmed er opdateret og tilpasset folkeskolen”, siger Jeppe Lauge Vestergaard.

Ifølge ham findes der ikke andre portaler med tilsvarende let tilgængelig viden om vandets kredsløb i relation til vandselskabernes arbejde. Tidligere udgjorde hjemmesiden mest et fagligt leksikon, men i dag rummer vandetsvej. dk både materiale og vejledninger til, hvordan underviserne nemt kan implementere den nyeste viden i deres undervisning og i forbindelse med eksamen. I materialet lægges der desuden op til, at undervisningen kombineres med et eller flere besøg hos et vandselskab.

Undervisningsmaterialet på Vandetsvej.dk indeholder en række grafiske forklaringer på de processor, der foregår inden for drikkevand og spildevand.

Jeppe Lauge Vestergaard henviser altid til vandetsvej.dk under sine rundvisninger, hvis deltagerne er særligt nysgerrige på noget.

”Jeg har kun fået positive bemærkninger om hjemmesiden fra undervisere. Ofte skal eleverne arbejde projektrettede, og her er vandetsvej.dk let at dykke ned i,” siger han.

Eleverne har været meget engagerede, og var særligt glade for de aktiviteter, hvor de selv var med til at designe deres undersøgelser. Jeg blev kontaktet af både elever og forældre efterfølgende, der spurgte, hvornår de skulle prøve det igen, da det havde været virkeligt sjovt og interessant at arbejde på den måde.

DIN Forsyning benytter desuden skolesamarbejdet som oplagt indgang til nudging af de unge og som budbringer af selskabernes centrale budskaber. F.eks. om hvad der må komme i toilettet, og hvordan vi sammen kan passe på
naturen og vores drikkevand.

Eleverne får indblik i hele vandkredsløbet, ikke mindst hvordan drikkevand bliver til, og hvad der sker med spildevandet, når man går i bad eller trækker ud i toilettet.

Den nære virkelighed fangerinteressen

På den anden side af Storebælt har multiforsyningsselskabet FORS også valgt en klar strategisk tilgang til skolesamarbejde og -formidling, og både skoletjenesten og vandetsvej-samarbejdet har stor opbakning i selskabets bestyrelse. Da FORS blev stiftet i 2016, var der et udtrykt ønske om at skabe en skoletjeneste som nyt samlet selskab, og samarbejdet med de lokale folkeskoler udgør således en del af selskabets 2025-strategi.

Ida Torp Girotti, startede i august 2022 som fuldtidsansat i selskabets skoletjeneste, som også omfatter affald og fjernvarme. Sidste år tog hun imod over 100 besøg på selskabets anlæg. Hun fortæller, at tilbuddet om vandviden er særligt benyttet af udskolingsklasserne, men også de mindre klasser samt enkelte børnehaver, gymnasier og erhvervsuddannelser efterspørger besøg på et anlæg. Stort set alle udskolingsklasser har brugt vandetsvej.dk inden besøget, og det betyder meget for den fælles forståelsesramme, at eleverne kommer velforberedte.

Begge de to formidlere mener sagtens, at man som vandselskab kan starte med blot at henvise til vandetsvej.dk uden at koble det sammen med besøg på et anlæg. Alligevel anbefaler Ida Torp Girotti, at man inviterer ind.

 

I GANG MED ET SKOLESAMARBEJDE? HER ER IDA OG JEPPES BEDSTE RÅD

Start med at sætte jer sammen med naturfagsvejlederne i kommunen og/ eller lærerne.

Få løbende sparring på, hvad der virker,
så det ikke bare bliver et sodavandsbesøg.

Henvis skolerne til www.vandetsvej.dk
for plug and play undervisning.
Vær ikke nervøs for det pædagogiske
under et besøg. Der er altid nysgerrige
elever, og det er stort set altid positivt.
Det er ikke afgørende, hvilken medarbejder,
der formidler. Det er vigtigst, at
man har lyst til at fortælle.

”Det er godt at støtte op om muligheden for mere åben skole. Det giver en langt bedre forståelse og interesse at lade eleverne komme ud og møde dem, der arbejder med vand og opleve, i virkeligheden, hvad der sker, når de har trukket ud i toilettet eller åbner for vandhanen. Den nære og lokale vinkel er vigtig. De hører så meget om miljø, klima og bæredygtighed, men det handler ofte om verdens og Danmarks problemer. Jeg mener branchen har en unik mulighed for at konkretisere både udfordringer og løsninger ved at lade de unge opleve, hvad det betyder i deres nære miljø”, siger Ida Torp Girotti.

Elever designer selv vandforsøg

Styregruppen har måttet indhente ekstern bistand til udviklingen af nye undervisningsforløb fra Skoletjenesten, som er et videncenter for eksterne læringsmiljøer, og udviklingskonsulent Lars Volf Jensen er enig i, at den virkelighedsnære
undervisning på vandetsvej.dk skaber motivation hos eleverne, fordi undervisningen ikke tager afsæt i traditionelle ’kogebogsforsøg’. En tilgang, der ifølge Lars Volf Jensen rammer rent ind hos både elever og undervisere.

”Det er helt afgørende, at eleverne har mulighed for at blive involveret i selv at designe de forskellige undersøgelser. Desuden fanger det eleverne, at der er mulighed for at tænke tværfagligt, f.eks. med historie. Vandetsvej.dk er meget populær ude på skolerne, og uden at
lægge hovedet på blokken, er det min vurdering, at vandetsvej.dk er det mest brugte ikke-kommercielle site i lærernes eksamensopgivelser”, fortæller Lars Volf Jensen.

SAMARBEJDE MED UDSKOLINGEN

I løbet af 7.-9. klasse skal eleverne gennemføre
mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb
ifølge læseplanerne for biologi, fysik/kemi og geografi. Elever i 9. klasse skal til den fælles naturfagsprøve trække et fokusområde (fx drikkevandsforsyning til kommende generationer). Vandetsvej.dk har lavet et fællesfagligt forløb, der kan udgøre et fokusområde.

OM WWW.VANDETSVEJ.DK

 • Startet i 2004 af DANVA og en række
  vand- og spildevandsselskaber
 • Står til rådighed for alle DANVAs
  medlemmer
 • Målrettet elever og undere i 4. - 10.
  klasse i natur/teknologi, biologi, fysik/
  kemi, geografi og samfundsfag.
 • DIN Forsyning, Aalborg Forsyning,
  Aarhus Vand, Novafos, VandCenter
  Syd, BIOFOS, HOFOR, FORS og
  DANVA finansierer, driver og udvikler
  sitet
 • Har årligt over 100.000 besøgende
  med mere end 400.000 sidevisninger
  og en gennemsnitstid per besøgende
  på lidt over 5 minutter.
 • Et helt nyt fællesfagligt forløb og
  to tværfaglige forløb om drikke- og
  spildevand giver mulighed for spændende,
  involverende og virkelighedsnær
  undervisning.
 • Kan benyttes af lokale folkeskoler
  både i kombination med og uafhængigt
  af et besøg på et anlæg.