Laboratorie kolber

Projektets formål er at identificere det eller de mest effektive og bæredygtige filtermate-riale(r) for effektiv og bæredygtig rensning af drikkevandet på danske vandværker. Projek-tet

Det ønskede output fra dette projekt er identificering af en eller flere typer af filtermateriale, der har vist en meget effektiv reduktion af DMS og DPC - med hovedfokus på DMS.

Det ønskede output skal genereres på baggrund af:

  • Data fra udførte kolbeforsøg i laboratorieskala med filtermateriale udvalgt på baggrund af det nævnte forprojekt.
  • To pilotskalaforsøg opstillet i kolonner ved vandværker (Hjørring Vandselskab og Frederiksberg Forsyning), hvor vand med naturligt indhold af DMS anvendes til forsøgene.
  • Et afsluttende semiteknisk fuldskalaforsøg opstillet ved Frederiksberg Forsyning med det mest effektive filtermateriale udvalgt på baggrund af laboratorie- og pilotskalaforsøgene.

Læs rapport

Læs rapporten her