COLOURBOX2418546.jpg

En person i en husholdning bruger i gennemsnit 100 liter vand per dag. Det er en ny bundrekord.

Den umiddelbare årsag er sandsynligvis, at danskerne i de økonomiske eftervirkninger af corona, krigen i Ukraine og inflation er blevet mere bevidste om deres forbrug. Vaskemaskinen bliver fyldt mere, brusebadene er blevet kortere, og haven bliver vandet lidt mindre.

Selvom 2022 b.d p. en bundrekord, så er udviklingen i det samlede vandforbrug fladet ud de seneste år. I 2022 var det gennemsnitlige årlige forbrug 54,48 m3 pr. person, og det dækker over vandforbrug målt i husholdninger, sommerhuse, erhverv og institutioner. Forbrug i husholdninger udgjorde 67 % af den samlede solgte vandmængde, og personlig hygiejne står her for næsten halvdelen. Det må forventes, at der ikke er mange flere vandbesparelser at hente på fysiske installationer, da toiletter, brusere, vandhaner, vaskemaskiner og opvaskemaskiner efterhånden er udskiftet til vandbesparende udgaver.

Udvikling i vandforbruget

Vandforbruget har været faldende siden 1987 efter indførslen af Vandmiljøplan I og senere indførelse af grøn vandafgift på ledningsført vand samt øgede vandpriser. Vandmiljøplanen blev igangsat, efter at TV-Avisen i 1986 bragte billeder af jomfruhummere, der som følge af udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, var døde. Vandmiljøplan I krævede reduktioner i næringsstofudledningerne fra danskernes spildevand. Det resulterede i en stor ud- og nybygning af de danske renseanlæg.

Påvirkning af vandmiljøet blev en øjenåbner for mange danskere, og drikkevandet blev nu betragtet som en ressource, man skulle spare på. Der blev lanceret vandsparekampagner, og der kom vandbesparende toiletter, vandhaner og brusere på markedet.

Husstandens vandudgift falder

I 2022 var vandudgiften 5.738 kr. for en gennemsnitlig husholdning på 2,11 personer med et gennemsnitligt årligt vandforbrug på 76,99 m3. Det er et fald i forhold til de foregående år. Faldet afspejler, at vandforbruget er reduceret med knap 5 %, men dækker også over, at vandprisen er steget mindre end nettoprisindekset, som de foregående års vandudgifter er reguleret med. Det vil sige, at hvis vandudgifter i 2022-priser var beregnet ud fra prisstigningen på vand, så ville forskellen mellem 2022 og de resterende år være mindre.

Læs mere: Husstandens vandudgift er faldende.