Lone Og Ellen
Ellen Trane Nørby og Lone Loklindt

Flere mænd end kvinder sidder i vandselskabernes bestyrelser og ledelser, men andelen af kvinder vokser støt. Det skyldes bl.a., at rent drikkevand og et renere miljø er kommet højere op på den politiske dagsorden i selskab med hele bæredygtighedsagendaen. Vi har talt med Ellen Trane Nørby og Lone Loklindt, der begge sidder i DANVAs bestyrelse.

Mangfoldighederne i den danske vandsektor er blevet større. Det er som med ketchupflasken – pludselig kommer der meget ud på én gang.

Sådan lyder det fra Ellen Trane Nørby, der er viceborgmester i Sønderborg, formand for Sønderborg Forsynings bestyrelse og næstformand i DANVA.

”Kønssammensætningen er blevet mere lige mange steder - også hos os i Sønderborg. Tidligere var det Tordenskjolds soldater, der besad bestyrelsesposterne, og interessen for at sidde der var begrænset.

Men i dag vil mange rigtig gerne sidde med og tage beslutninger om rent drikkevand, bedre renset spildevand og klimatilpasning,” siger Ellen Trane Nørby.

Hun understreger vigtigheden af, at flere kvinder sidder i bestyrelser og ledelser, men samtidig er diversitet mere end køn. Det betyder lige så meget, at der er sket et generationsskifte i mange selskaber. Det medfører andre holdninger og prioriteringer. Kravene til bestyrelserne er også blevet langt større i takt med digitaliseringen, hvor borgerne kan følge bedre med.

”Større diversitet giver et bredere sigte på, hvilke opgaver der skal løses af branchen. Her spiller det en vigtig rolle, at flere kvinder er kommet ind, og at vi får folk ind med mere forskellige faglige baggrunde. Det giver større variation i kvalifikationerne i bestyrelserne, og det, mener jeg, løfter og professionaliserer branchen,” siger Ellen Trane Nørby.

Som forsyningsselskab kan man selv gøre noget. Man skal være synlig og også gerne have meninger. Man bør samtidig have åbne og transparente rekrutteringskanaler og kommunikere mere udadtil, så borgerne ved, hvad der sker. Alt det arbejdes der på i Sønderborg Forsyning, lyder det fra Ellen Trane Nørby.

Kønsfordeling i Vandsektoren

Nedenstående tal er fra DANVAs lønstatistik 2020 med bidrag fra 51 selskaber.

De står for 80 pct. af kontingentindtægterne i DANVA, udregnet på baggrund af vandmængden, og dermed er alle store selskaber med.

  • Direktører: 42 mænd, 9 kvinder – andelen af kvinder er dog stigende
  • Øvrig ledelse: 70 pct mænd
  • Bestyrelse: Andelen af kvinder udgør 19,8 pct.
  • Ingeniører: 62 procent mænd (800 personer - indenfor vand og varme samt multiforsyninger)
  • DANVAs bestyrelse: 10 mænd, 5 kvinder

Grøn fokus gør det mere attraktivt for kvinder

Fra hendes kollega i DANVAs bestyrelse, Lone Loklindt, der er viceborgmester og formand for bestyrelsen i Frederiksberg Forsyning, lyder nogle af de samme toner:

”Det betyder noget, at flere kvinder deltager i bestyrelsesarbejdet, fordi mænd og kvinder fortsat har lidt forskelligt syn på verden. Drikkevand, spildevand, klima og biodiversitet er kommet højere op på dagsordenen, og det tiltaler kvinder. Samtidig er der hele ESG- og CSRD- dagsordenen, som vi skal indarbejde”.

Frederiksberg Forsyning har en tydelig strategi, der er orienteret mod bæredygtighed og en ambitiøs grøn målsætning. Det betyder noget for dem, der søger job i forsyningsselskabet generelt, lige så vel som for dem, der søger ind i bestyrelserne. Men det er stadig en udfordring at få udvidet rekrutteringsbasen for kvinder.

Flere skal måske prikkes på skulderen, før de søger, vurderer hun. Formentlig går det hurtigere med diversiteten i større selskaber, da der stilles større krav til dem om diversitet, bl.a. fordi de også snart skal udarbejde CSRD-rapporter.

”Historisk er der flere mænd med tekniske uddannelser, og der sidder flere mænd i kommunalbestyrelserne. Men med flere opgaver indenfor grøn omstilling tiltrækkes flere kvinder af bestyrelserne og af at søge job i selskaberne. Herunder også folk med et holistisk blik  på vandsektoren og med andre uddannelser,” siger Lone Loklindt.