COLOURBOX2257543 kopi.jpg
Billede: Colourbox, Siden 2010 har der været en signifikant nedgang på 95% i andelen af prøver, der viser en mikrobiologisk forurening.

Dansk drikkevand har en høj kvalitet. En analyse af udviklingen i mikrobiologiske forureninger over de seneste tolv år påviser gode nyheder om markante fremskridt.

Siden 2010 har der været en signifikant nedgang på 95% i andelen af prøver, der påviser en såkaldt hændelse med mikrobiologisk forurening. Faldet sker fra en i forvejen meget lavt andel prøver, der er under mistanke for forurening.

Men ikke desto mindre understreger faldet i andelen af mistænkelige prøver vandselskabernes fokus på forbedret hygiejne og indførelse af robuste ledelsessystemer.

Samtidig med at vandselskaberne har reduceret andelen af prøver, der kan være en forurening, er kogeanbefalinger meget sjældne i det der i gennemsnit kun udstedes kogeanbefalinger i mindre end 1‰ af prøverne.

Tallet understreger effektiviteten af de nuværende kvalitetsforanstaltninger.

Mikrobiologisk forurening i perspektiv

Nedgangen i andelen af hændelser er et resultat af en række vigtige initiativer implementeret gennem de sidste mange år.

Fra indførelsen af strenge hygiejnekrav til systematisk uddannelse af driftsansvarlige, har danske vandselskaber været aktive i at udvikle og opretholde sikkerhedsstandarden.

Disse tiltag har bidraget væsentligt til at styrke forsyningssikkerheden og sikre, at danskerne fortsat har adgang til rent og sikkert drikkevand.

Teknologiske og ledelsesmæssige fremskridt

Et centralt element i kvalitetsforbedringen har været brugen af ledelsessystemer og regelmæssige kontrolforanstaltninger, som er blevet mere udbredte efter 2009.

Disse systemer har muliggjort en mere effektiv identifikation og håndtering af potentielle risici, hvilket har reduceret forekomsten af alvorlige forureninger betydeligt.

Det er dog klart, at de systematiske tiltag og den fortsatte opmærksomhed på vandkvalitet og sikkerhed vil forblive en hjørnesten i DANVAs arbejde.

Baggrund

Artiklen her anvender data fra DANVA og Miljøstyrelsen til at beskrive udviklingen i hændelser med mikrobiologisk forurening over tid. DANVA har data for 58 gennemgående selskaber fra 2016 til 2022, og iblandt disse blev der udstedt mellem 2 kogeanbefalinger i 2022 og 9 i 2017 svarende til mellem 0,2‰ og 0,8‰ af de akkrediterede prøver. Data viser over periode en signifikant nedgang i andelen af prøver, der resulterer i mikrobiologiske forureninger, hvilket understreger effektiviteten af de forbedringer, der er blevet implementeret i vandselskaberne.