Gummi Migrationstest A. H. Thomsen
Foto: A.H. Thomsen

Seneste VUDP rapport omhandler indvirkningen af materialer anvendt i vandforsyningssystemer på drikkevandskvaliteten.

Danske vandforsyninger står løbende over for etablering af nye anlæg samt løbende renoveringer af eksisterende anlæg, og vil i den forbindelse sikre vandkvaliteten med det rette materialevalg. 

I tråd med dette er det i vandforsyningernes interesse at undersøge, hvorvidt de stadigt flere og nye materialer, der anvendes som kontaktmateriale med drikkevandet, afgiver uønskede stoffer til drikkevandet.

Formålet med dette projekt er at bidrage med konkret viden til vandforsyningerne om, hvordan det er muligt at minimere afsmitning fra materialer i kontakt med drikkevand med henblik på bedre vandkvalitet til forbrugerne for eksempel ved opstilling af kravspecifikationer, skylletider og procedurer ved indkøring af værker, rør-renoveringer m.m. Desuden var formålet at give input til kommende danske krav i en ny drikkevandsbekendtgørelse som følge af et nyt EU drikkevandsdirektiv.

Med rapporten understreges vigtigheden af løbende overvågning og opdatering af testprotokoller for at sikre drikkevandskvaliteten og overholdelse af lovgivningsmæssige standarder. Resultaterne fremhæver således nødvendigheden af at være opmærksom på potentielle risici forbundet med materialer i vandforsyningssystemer for at sikre en høj drikkevandskvalitet.