Carsten Nystrp
Carsten Nystrup bliver ny formand for DANVAs bestyrelse.

Administrerende direktør for Novafos, Carsten Nystrup, bliver ny formand i DANVA. Carsten Nystrup glæder sig til med vandets stemme at fortsætte den stærke indsats for drikkevand, spildevand, klimatilpasning og den grønne omstilling.

Den tidligere formand, Lasse Frimand Jensen, har fået nye hverv, der forhindrer ham i at stå spidsen for DANVA og sidde i bestyrelsen. DANVAs nye formand, Carsten Nystrup, træder i henhold til vedtægterne derfor op fra sin position som næstformand:

”Vandsektoren bevæger sig i disse år ind i selve kernen af forandringen af den nye verdensorden. Den påvirkes af effekten af miljøfarlige stoffer og klimaforandringer, som skaber pres på vores vandressourcer. Jeg er stolt over at være med til at give vandet en stemme, så vi kan sikre rent drikkevand til danskerne og håndtere spildevandet på en måde, så det ikke påvirker miljøet. Desuden skal vores samfund indrettes til de nye vejr fænomener, som følger med klimaforandringerne,” siger Carsten Nystrup.

Det afgørende virkemiddel for at nå det mål er vandsektorens økonomiske rammevilkår, understreger han:

”Vi skal have en økonomisk regulering, der er fit for the future, og som giver vandselskaberne mulighed for at investere i de nye samfundsopgaver, der er kommet til, siden vandsektorloven blev til for efterhånden en del år siden. Vi ønsker at være førende i vandsektoren i dette arbejde, både fordi det er billigere for danskerne i længden, og fordi der er et kæmpe eksportpotentiale i danske vandløsninger, som verden tørster efter,” siger Carsten Nystrup.

Carsten Nystrup skal i følge vedtægterne være formand for DANVA frem til førstkommende generalforsamling, hvor medlemmerne så skal vælge, hvem der skal stå i spidsen for vandsektorens brancheorganisation.

Den tidligere formand, Lasse Frimand Jensen, blev i begyndelsen af juni valgt til ny borgmester i Aalborg Kommune. Da han samtidig udtræder af bestyrelsen for Aalborg Forsyning, kan han ikke længere fortsætte sit virke som formand i DANVA. Han vil dog bruge sine erfaringer fra vandsektoren som førstemand i Limfjordskommunen.

”Rent drikkevand og vandmiljø er en bunden opgave. Og så er det helt afgørende at få om-stillet vores kommuner og produktion, så man håndterer CO2-belastningen med mindst muligt klimaaftryk. Jeg arbejder for at levere en jord videre, der er bedre, end da jeg fik den,” siger Lasse Frimand Jensen, der har siddet i DANVAs bestyrelse i fem år hvoraf det sidste som formand.

DANVAs bestyrelse konstituerer sig med en ny næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde.