DSCF7909 Edit
Foto: Tina Sørensen. Vandselskaberne skal udvikle og eksponere de attraktive arbejdspladser, sektoren kan tilbyde.

Arbejdsmarkedet er under hastig forandring. Det skyldes, der bliver færre medarbejdere til rådighed. Også vandselskaberne rammes af den udfordring, hvorfor de i endnu højere grad skal udvikle og eksponere den attraktive arbejdsplads.

Heldigvis har vandet med sit gode formål en stor tiltrækningskraft på medarbejdere, ligesom der er stadig flere, der indskriver sig på studier, som har relevans for vandsektoren. Og det er nødvendigt, for udbud og efterspørgsel er begyndt at vende om, så det i stadig højere grad er arbejdstager end arbejdsgiver, der, firkantet sagt, vælger til eller vælger fra. Der er simpelthen flere stillinger og færre hænder til fremtidens arbejdspladser. Det påvirker ansættelsesvilkår, når arbejdsgivere skal tiltrække de bedst kvalificerede medarbejdere, hvor der bliver mangel på de faglærte og dem med tekniske, længerevarende uddannelser.

Nu vil nogle måske sige, at sådan har det da været i mange år også i vandselskaberne, og det er rigtigt. Men tendensen er, at det nu ikke kun er ansøgere til de allerhøjeste stillinger og de allermest specialiserede funktioner, der er bud efter, mønstret afspejler sig langt ind i alle funktioner i en organisation. Vi oplever i vandsektoren desuden, at det nogle gange kan være nemmere at rekruttere i nærheden af de større byer.

Ud over den demografiske, uddannelsesmæssige, og strukturelle virkelig, så påvirker globale tendenser også ansøgernes valg. Det handler om krav som bæredygtighed, klimaneutralitet, social bæredygtighed, miljøbeskyttelse, høj moral, autonomi, fleksibilitet, diversitet, karriereudvikling, frihed og en bevidsthed om at sætte færrest mulige spor i den livscyklus, virksomhedens aktiviteter har. Men når alt dette er sagt, så er et af de allervigtigste parametre for fremtidens medarbejdere, at der er et godt formål med deres job.

DANVAs medlemmer, vandselskaberne, har et af verdens bedste formål. Beskyttelse af drikkevandet, vandmiljøet og danskerne mod oversvømmelser får medarbejdere til at vælge at arbejde i vandets tjeneste. Men spørgsmålet er om det i sig selv er nok til at eksponere fremtidens arbejdsplads lokalt, eller om DANVA skal investere i en øget grad af synlighed med kampagner om vand til Danmark? Skal vi også investere i en højere kendskabsgrad på universiteter og maskinmesterskoler med fortællingen om alle de gode muligheder for at arbejde til gavn for sundhed, miljø, og klima?

Vandet har en stor tiltrækningskraft også på medarbejdere, men der er ingen tvivl om, at der skal mere til, for at vandselskaber er endnu mere attraktive som fremtidens arbejdsplads.