Forside Voresvand.Nu

Hvad bliver den vigtigste dagsorden i valgkampen i kommuner og regioner 16. november?

Det spørgsmål er der mange kandidater og partier, der går rundt og spørger sig selv om i øjeblikket. Ja, for alle vil jo gerne vide, hvad vælgerne tænker, så man kan målrette budskaber og opnå de nødvendige kryds ude i stemmeboksene. Derfor har DANVA udarbejdet en hjemme-side voresvand.nu til brug for alle politikere, der stiller op til landets valg. Kandidater til kommunalvalget får samtidig en viden, hvis de med et positivt resultat ender i bestyrelsen hos et kommunalt ejet vandselskab.

Men, det er jo faktisk ikke så svært for en vandmand at svare på, hvad der er det vigtigste for en vælger. Det er selvfølgelig rent vand for bære-dygtige byer og samfund, som er en forudsætning for det gode liv hele livet. I Danmark har vi en velfærdsmodel, der sikrer, at vi alle sammen hjælper hinanden med at værne om alt det, der binder os sammen i det strukturelle fællesskab. Her spiller vandforsyning, afledning af spildevand og håndtering af skybrud en afgørende rolle for landets sundhed og en produktion, der tager klimadagsordenen på sig og understøtter et miljø i balance.

Den danske vandsektor har sat sig det erklærede mål, at den vil være klima- og energineutral inden 2030. Det er ambitiøst, fordi det kræver en lang række initiativer og løsninger, som endnu ikke er i spil. Men at målet bliver nået, det er sikkert, for vandselskaberne ved godt, at samfundet, borgerne og politikerne ønsker forsyningssikkerhed. Det viser en repræsentativ meningsmåling, som DANVA har fået foretaget her op til kommunalvalget og som også er lanceret på voresvand.nu

Som undersøgelsen viser, så vil danskerne ikke gå på kompromis med vandkvaliteten. De ønsker, at man skal prioritere reduktionen af sundhedsskadelige stoffer højest, og så er de villige til at betale mere for rent drikkevand og badevand, ligesom de vil bosætte sig i områder, der er klimatilpasset.

Forventningerne til vandsektoren fra befolkningen er skyhøje både inden for rent drikkevand, rent vandmiljø og sikring mod oversvømmelser. Vandselskaberne tager ansvaret på sig, men tilliden til drikkevandet er under pres mange steder på grund af pesticider og kemikalier, som påvirker vores grundvand. Vi får med undersøgelsen belyst, at danskerne forventer, vandet fra hanen til enhver tid skal overholde gældende kvalitetskrav.

Spildevandsselskaberne renser byernes spildevand, og der er sket en voldsom reduktion i forhold til de næringsstoffer, som udledes til vandmiljøet fra byerne. Ifølge Miljøstyrelsen er det under ti procent af kvælstoffet, som i gennemsnit kommer fra byerne, mens 60-70 procent tilføres fra åbent land. Resultatet fra DANVAs nye undersøgelse viser med al ønskelig tydelighed, at et rent vandmiljø er meget vigtigt for danskerne, som er villige til at betale mere, for at søer, åer og kystvande bliver af endnu højere kvalitet også i forhold til badevandet.

Det budskab hilser vandsektoren velkomment, og DANVA vil bruge det over for lovgiverne i bestræbelserne på at ændre regler, så vandselskaber kan få mulighed for investere i anlæg, som tilbageholder uønskede stoffer fra byernes spildevand endnu bedre.

God læselyst med voresvand.nu