COLOURBOX14179862.jpg
Foto: Colourbox

I en nyligt udgivet hvidbog giver ATV Jord og Grundvand sine bud på, hvad der skal til for at sikre fremtidens drikkevand.

En nyligt udgivet rapport, fremstillet af ATV Jord og Grundvand, giver et bud på, hvordan vi skal sikre rent drikkevand til Danmarks fremtidige generationer. Rapporten, der er udformet som en hvidbog, er resultatet af samarbejdet mellem 12 anerkendte eksperter inden for vand- og miljøområdet.

Hovedkonklusioner fra rapporten

Rapporten fremhæver fire primære indsatsområder, som essentielle for at beskytte vores grundvandsressourcer:

  1. Forbedret regulering af kemikalier og pesticider: Eksperterne opfordrer til strammere reguleringer for at minimere fremtidige forureninger.

  2. Arealbeskyttelse: Det er afgørende at værne om de landskaber, hvor vores fremtidige drikkevand dannes, gennem etablering af grundvandsparker og beskyttelseszoner.

  3. Afværgelse af eksisterende forureninger: Der skal tages hånd om allerede forekommende forureninger for at minimere deres skadelige virkninger.

  4. Avanceret vandrensningsteknologi: På trods af forebyggende foranstaltninger, er det nødvendigt at forbedre og anvende mere avancerede vandbehandlingsmetoder for at rense forurenede vandkilder.

ATV Jord og Grundvand understreger i rapporten, at der er brug for en bred politisk og faglig opbakning til at implementere disse anbefalinger. Der opfordres til, at nye politiske rammer og lovgivninger tager højde for de foreslåede forbedringer, hvilket kræver et samarbejde på tværs af forskellige regeringsniveauer og sektorer. Det, skriver ATV Jord og Grundvand i rapporten, vil man forpligte sig til at arbejde, for så hovedkonklusionerne bliver omsat til konkret handling.

Rapporten skal i den sammenhæng bruges som en platform for videre dialog med politikere, beslutningstagere og det brede samfund for at sikre, at disse afgørende tiltag bliver prioriteret højt i de kommende år.

For mere information om rapporten og dens konklusioner, se her.