Forside

Dette projekt fokuserer hovedsageligt på potentialet for en biologisk fjernelse af pesti-cidresterne N,N-dimethylsulfamid (DMS) og DPC (desphenyl-chloridazon) i sandfiltre på danske vandværker.

Formålet med projektet var at bidrage til løsningen af pesticidforureninger i drikkevandsforsyningen ved at undersøge, om rester af pesticiderne DPC og DMS kunne omsættes co-metabolsk ved at stimulere de naturlige ammonium- og/eller metanoxiderende mikroorganismer direkte i sandfiltrene. Stimuleringen skulle foregå under realistiske betingelser i sandfiltrene (dvs. dosering af metan, ammonium og sporstoffer i niveauer, som observeres i dansk drikkevand). Under forudsætning af en succesfuld, øget pesticidnedbrydning forårsaget af co-metabolsk aktivitet skulle der opstilles en styringsmodel, så de stimulerende betingelser kunne opnås.

Læs rapport her

Læs rapporten her