Collage

Formålet med dette projekt var at undersøge potentialet for en ny renseteknologi til mi-krobiologisk fjernelse af DPC og DMS, baseret på metanoxidation.

Resultaterne fra screeningen viste, at der på nogle vandværker er potentiale for at fjerne DPC og DMS i sandfiltre, og at dette potentiale er størst for sandfiltre, der behandler grundvand med højt indhold af metan. På baggrund af de observerede lave fjernelseshastigheder i batchforsøgene, og at der ikke er identificeret oplagte optimeringsmuligheder, er det vurderet, at processen på nuværende tidspunkt ikke er skalérbar til sandfiltre i drikkevandsbehandling.

Læs alle projektets resultater i slutrapporten nedenfor.