På kurset arbejdes med hvordan krav til udførelse, vandkvalitet og arbejdsmiljø kan integreres i tilsynet. Bliv klædt på til et værdiskabende og dialogskabende  tilsyn med en åben dialog  som ikke kun fokuserer på fejl og mangler.

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere i forsyningsselskaberne, rådgivere og entreprenører, der skal udføre tilsyn med anlægsarbejder på drikkevand.

Mål

Det er kursets mål at deltagerne får:
Forståelse for tilsynets rolle i sammenhængen mellem den praktiske udførelse, risici for vandkvaliteten og arbejdsmiljø
Værktøjer til at udføre et tilsyn med fokus på åben og værdiskabende dialog
Indblik i relevante tilsynspunkter ved forskellige anlægs-metoder for drikkevandsledninger og de hermed forbundne udfordringer
Introduktion til generelle regler og retningslinjer om indretning af arbejdspladsen over og under jorden

Indhold

Kurset er opbygget, så vi veksler mellem teori og opgaver. Der er indlagt en ekskursion, så du får mulighed for at forholde dig til teorien i praksis.
Der vil blive behandlet elementer som udfordringer med anlægsmetoder i forhold til tilsynet, herunder f.eks. opgravning, styrede underboringer, bursting, relining osv.
Derudover vil vi komme ind på betydningen af kommunikation, kultur og dialog samt naturligvis gældende regler og retningslinjer.
På kurset vil du blandt andet lære om:
 • Hvorfor foretager vi tilsyn?
 • Ledningsnet og struktur
 • Hvad er DDS?
 • Forudsætninger og rammer
 • Tilgang til og håndtering af tilsyn
 • Udbytte af tilsynet
 • Det praktiske tilsyn
 • Arbejdsmiljø
 • Opfølgning på tilsyn
 • Tilsyn over terræn
 • Tilsyn under terræn
 • Tilsyn med idriftsættelse

Undervisere

Peter Bornhardt, WSP

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter elektronisk kompendium, forplejning og overnatning på Skanderborg Park

Tilmelding

Tilmelding helst senest 8 uger inden kursusstart.