Tørke Californien

Canada har denne sommer oplevet en hedebølge med temperaturer på op mod 50 grader. Klimaændringer udfordrer forsynings-sikkerheden af vand i store dele af verden. Presset ses i Californien, Sydeuropa, Indien, Kina, Sydafrika og mange andre egne af kloden.

FN forventer, at halvdelen af verdens befolkning i 2030 vil mangle adgang til rent drikkevand.

I Danmark ligger innovation indlejret i vandselskabernes DNA. Udviklingen af nye, bedre og mere effektive løsninger giver forsyningssikkerhed, sundhed, miljøbeskyttelse og effektiv drift. Det gælder såvel sikringen af drikkevand for fremtiden, ligesom det omhandler energibesparende løsninger og renseteknologier, der skærmer vandmiljøet mod byernes spildevand. Det er den tilgang med innovation, der giver løsninger af den højeste kvalitet, som vandselskaber i hele verden efterspørger. Men en fortsat mulighed for innovation er afhængig af, at vandselskaberne i den økonomiske regulering får incitamenter og råderum, der gør det muligt at fremme forskning og udvikling af fremtidens vandteknologi til Danmark og resten af verden.

Det går godt for den danske eksport af vandteknologi, og vi oplever, at eksporten af vandløsninger og de relaterede services er stærkt stigende. I 2020 eksporterede Danmark for 22,2 mia. kr., hvilket er en fremgang på knap 50 procent i forhold til i 2010, hvor vi solgte for 15 mia. kr. vand-teknologiske løsninger og services til andre lande.

DANVAs medlemmer leverer grøn omstilling gennem udvikling af ressourcebesparende, digitale og holistiske løsninger inden for det samlede vandkredsløb. Vandselskaberne har et erklæret mål om at være klima- og energineutrale i 2030 og agerer som laboratorier for udvikling af nye løsninger, hvor guleroden er at optimere og effektivisere driften endnu mere til gavn for danske vandkunder. Det er efterfølgende producenter og rådgiveres opgave at markedsmodne de nye løsninger og styresystemer til udbredelse i hele verden.

Eksporten af dansk vandteknologi er større end nogensinde, og den klarer sig væsentligt bedre end Danmarks anden grønne eksport i øvrigt. Det sker på et tidspunkt, hvor mange lande som nævnt oplever vand-relaterede udfordringer pga. klimaforandringerne, og afsætter enorme beløb til investeringer i løsninger. I det marked er Danmark unikt placeret til at byde ind.

I 2015 blev en samlet branche og Miljø- og Fødevareministeriet enige om en vandvision, hvor målet er at fordoble eksporten af vandteknologiske løsninger inden 2025 og skabe 4.000 nye jobs i vandbranchen. Der er i vandsektoren siden opstået nye samarbejder, foreninger, klynger og partnerskaber, som har sat ambitiøse mål om, at eksporten af vand-løsninger skal være 40 mia. kr. i 2030. Danmark har samtidig sat øget fokus på eksporten af vandteknologi gennem en koordineret og strategisk indsat i udenrigstjenesten.

Klimaforandringerne giver stadig mere vand nogle steder og mindre vand i andre egne. DANVAs medlemmer arbejder for at sikre rent vand til byer og samfund for danskerne nu og i fremtiden. Løsningerne gør vand-selskaberne verdensførende, hvilket også gavner eksport, vækst og beskæftigelse.