Verden I Bevægelse Reduceret (2)

Opdaterede arbejdsgange og flowdiagrammer fra DANVAs materialenetværk baner vejen for ISO 22000 certificering, sikrer compliance og fremmer kvalitetssikring i vandsektoren.

DANVAs Materialenetværk har gennem to intensive workshops skabt et fundament for udviklingen af basisprogrammer til styring af materialer, der kommer i kontakt med drikkevand. Disse tiltag er afgørende for at opretholde overensstemmelse med både nationale og internationale standarder.

Udvikling af arbejdsgange

Materialenetværket har udformet flowdiagrammer for tre kritiske arbejdsgange, der dækker de fleste aspekter af indkøbsprocessen i vandforsyninger:

  • Indkøb af enkeltkomponenter - Fokuserer på processen uden eksisterende rammeaftaler.
  • Anlægsprojekter - Omhandler større infrastrukturelle indsatser.
  • Indkøbs- og rammeaftaler - Standardiserede procedurer for gentagne indkøb.

Disse diagrammer tjener som en alsidig skabelon, der kan tilpasses forskellige organisatoriske behov.

Elementer i basisprogrammer

Ved at følge ISO 22000-standardens rammer skal hvert skridt i arbejdsprocessen dokumenteres nøje for at sikre, at alle materialer er egnet til brug i drikkevandssystemer. Dette inkluderer:

  • Risikovurdering af alle procesled
  • Udvikling af PRP'er (Prerequisite Programs), som er essentielle for at minimere specifikke risici
  • Dokumentationshåndtering og sporbarhed fra indkøb til implementering

Du kan finde DANVAs materialeguide via dette link: DANVAs materialeguide

Juridisk eftersyn og implementering

De nye EU-retsakter, som blev vedtaget i januar 2024, gennemgår nu et juridisk eftersyn for at sikre, at de er i overensstemmelse med eksisterende EU-lovgivning. Disse regler vil træde i kraft senere på året og medføre nødvendige overgangsordninger for certificering.

Fremtidige udfordringer og materialeguide

DANVA vil fortsætte med at opdatere og udvide materialeguiden for at imødekomme fremtidens krav. Dette sikrer, at alle sektorens aktører er fuldt opdaterede på krav og standarder, som vil præge fremtidens vandforsyning.

Vær med!

DANVA inviterer alle interesserede parter til at deltage i materialenetværkets videre arbejde. Det er en unik mulighed for at påvirke og forme fremtidige standarder inden for drikkevandskvalitet og -sikkerhed. Læs mere om netværket her og send en mail til Carsten Vejergang på cvhc@danva.dk, hvis du vil deltage.