Advokatfirmaet Horten har offentliggjort skabelon for vedtægtsbestemmelser og valgregulativ vedrørende valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser.

Fristen for at gennemføre valg af forbrugerrepræsentanter er 31. december 2013. Forbrugerrepræsentanterne skal senest være indtrådt i bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i 2014. Ishøj Forsyning har sammen med Horten udarbejdet en overordnet tidsplan for gennemførelse af forbrugervalg i forsyningens vandselskaber, som efter aftale med Ishøj Forsyning er offentliggjort sammen med valgregulativ og vedtægtsbestemmelser med henblik på, at andre forsyninger kan anvende tidsplanen i forbindelse med direktionens og bestyrelsens tilrettelæggelse af valget.

For at gøre valgregulativet læsevenligt, har vi lagt enkelte forudsætninger til grund, f.eks. at der er tale om direkte valg af forbrugerrepræsentanter, og at der ikke er medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Hvis et vandselskab ønsker at gennemføre valg via et forbrugerrepræsentantskab, skal regulativ og vedtægtsbestemmelser ændres, så dette fremgår.

Herudover er der en række forhold, hvor det fremgår af valgregulativet, at der er behov for, at vandselskabets bestyrelse tager eksplicit stilling til, hvorledes valgregulativet udformes. Det gælder f.eks. valg af suppleanter, frister for opstilling af kandidater, krav om stillere, krav til annoncering mv., valgmetode (fysisk valgafvikling, brevstemme eller elektronisk). Disse forhold er markeret i skabelonen med gul baggrund.

Valgregulativet er udtryk for en minimumsregulering, som opfylder lovgivningens krav. Enkelte forslag til ekstra foranstaltninger – ud over, hvad der følger af bekendtgørelsens krav – er indføjet med kursiv i skabelonen. Bestyrelsen kan beslutte at stille højere krav til kommunikation, inddragelse af forbrugerne, proces for valggodkendelse mv.