10762112 Download

DANVA og KL fortsætter samarbejdet, og afholder igen en temadag –  denne gang med fokus på Udledninger.

Vi kan nu løfte sløret for de første dele af temadagens program. På dagen vil vi behandle aktuelle emner, der påvirker kommuner og spildevandsselskaber. Vi vil bl.a. høre om;  

  • Relevant ny lovgivning og senest nyt på spildevandsområdet v/ Jóannes Jørgen Gaard, Miljøministeriet
  • Klagenævnsafgørelse om udledning af miljøfarlige stoffer og konsekvenser heraf v/ WSP
  • Miljøministeriets Partnerskab for Miljøfarlige Stoffer, herunder status på arbejdet med klagenævnsafgørelsen v/ Cecilie Rydeng, Miljøministeriet 
  • Rensning af miljøfarlige stoffer - samarbejde mellem kommune og forsyning v/ Christian Lerche, KLAR Forsyning og Jurjen de Boer, Køge kommune
  • Centralisering af rensestruktur - merudledning

Se hele programmet her.

Vi glæder os til at afholde endnu en spændende temadag sammen med Jer! Hvis du har ønsker eller input til oplæg, så send dem til Anders Hansen på ah@danva.dk og Mie Thomsen MITH@kl.dk.

Praktisk information 

Målgruppe: Dette arrangement er kun for medarbejdere ved kommuner og spildevandsselskaber. 

Pris: Dette er et betalingsarrangementet med forskellige prissatser. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at der også vil blive faktureret i tilfælde af udeblivelse.   

Early Bird  1. juni - 1. august 2023
2.000 pr. person
1.500 pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen. 
Benyt kommentarfelt for at notere, hvem du deltager med. 

Standard pris - 2. august - 6. september 2023
2.500 kr. pr. person. 

2.000 kr. pr. person pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen. 
Benyt kommentarfelt for at notere, hvem du deltager med. 

Tilmelding foregår på KLs hjemmeside. Tilmeld dig her.

Henvendelser vedr. arrangementet kan rettes til: 

Mie Thomsen, konsulent KL 
E MITH@kl.dk 
T +45 33 70 35 59 

Anders Hansen 
E ah@danva.dk 
T +45 87 93 35 19