data på tværs.jpg

Data er nøglen til energibesparelser. Flere kommuner og forsyningsselskaber har vist, at de kan bruge data om gas-, fjernvarme- og vandforbruget til at spare både CO2 og penge.

Indsatserne har også vist sig at have en kort tilbagebetalingstid og bidrager samtidig til Danmarks forsyningssikkerhed. Der findes ikke en standardiseret praksis for deling af data om fjernvarme- og vandforbruget i kommunernes bygninger. Det leder til tvivlsspørgsmål og misforståelser, når kommunen ønsker at modtage data fra sit forsyningsselskab, hvilket leder til forsinkelser.

Der er derfor et potentiale i at arbejde sammen om at beskrive god praksis for deling af forbrugsdata for kommunernes bygninger mellem forsyning og kommune.

Invitation til samarbejde

Der er behov for et tættere samarbejde mellem KL og brancheorganisationerne for forsyningsselskaberne, når det drejer sig om deling af forsyningsdata. KL, Dansk Fjernvarme, Evida,
DANVA og Danske Vandværker er derfor enige om at igangsætte et samarbejde, der skal hjælpe med at tilskynde til deling af forbrugsdata.

Partnerskabets arbejde flugter med ambitionerne i de forventede revisioner af Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet fra EU. Begge direktiver sætter krav til energieffektivisering i det offentlige. Den fælles viden, der udvikles i partnerskabet, kan derfor bidrage til en hensynsfuld implementering af EU-direktiverne i dansk lovgivning.

Hvad vi vil

KL, Dansk Fjernvarme, Evida, DANVA og Danske Vandværker vil igangsætte et samarbejde, som skal fremme deling af forbrugsdata mellem forsyning og kommune. Parterne vil i løbet af foråret 2023 formulere en plan for aktiviteter og mål for samarbejdet.

Vi ved allerede nu, at vi ønsker at afdække barrierer for deling af data samt at afdække cases, hvor delingen er lykkedes. Ud fra det vil partnerskabet udforme forslag til god praksis for datadeling, som deles med parternes medlemmer.