Bedre styringsmuligheder i forhold til forsyningssektoren har været mantraet i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i ministerier og KL. Set ud fra et vand- og spildevandsperspektiv er den mest interessante udmelding fra gruppen anbefalingen om, at der udformes et kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber.

Bedre styringsmuligheder i forhold til forsyningssektoren har været mantraet i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i ministerier og KL. Set ud fra et vand- og spildevandsperspektiv er den mest interessante udmelding fra gruppen anbefalingen om, at der udformes et kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber.

 

Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev der nedsat en hurtigt arbejdende gruppe bestående af embedsmænd fra diverse ministerier og KL. Gruppen skulle overordnet se på, ”hvorvidt der er samfundsøkonomisk sammenhæng og helhed i styringsmidlerne og opgavefordelingen inden for forsyningssektorer, hvor både kommuner og selskaber, herunder selskaber helt eller delvist ejet af en eller flere kommuner, deltager i opgaveløsningen”.

 

Det mest interessante i arbejdet, der i januar 2016 blev afleveret i form af rapporten: ”Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne”, er anbefalingen om udfærdigelse af et kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber. I den forbindelse er det angivet, at det primært bør angå emner som:

  • Kommunernes ejerskabspolitik
  • Selskabsledelse
  • Samspillet mellem kommunen som ejer og selskabet

Kodekset vil eksempelvis kunne indeholde omtale af instrumenter til at føre en aktiv ejerskabspolitik, sammensætningen af bestyrelsen, den kommunale forvaltnings rolle i relation til bestyrelsesmedlemmer, åbenhed m.m. DANVA vil naturligvis tilkendegive over for Social- og Indenrigsministeriet, at foreningen gerne vil bidrage til kodeksarbejdet.

 

Snitfladeproblemstillinger behandles i rapporten, og i den forbindelse skal det nævnes, at den ikke omtaler udfordringerne, der er aktuelle ved klimatilpasningsindsatssen. Dette skyldes, at der skal gennemføres en særskilt evaluering af dette felt. Derudover opfordres det i rapporten til, at nogle snitfladeemner inden for vand- og spildevandsområdet undersøges. Disse emner er dog alle håndteret i forbindelse med VSL II arbejdet; almene vandforsyningers forsyningspligt uden for det naturlige forsyningsområde, udbygningspligt for spildevandsforsyningsselskaber samt formalisering af dialogen mellem forsyningerne og kommunerne.

 

For særligt interesserede er der i bilagsmaterialet en gengivelse af ejerstrategien fra Silkeborg Kommune, ligesom der er oversigter over bestyrelsesmedlemmer i bl.a. vand- og spildevandsforsyningsselskaber – herunder ”eksterne” medlemmer - der er udpeget af kommunalbestyrelsen, og som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Oversigterne bekræfter det billede en DANVA undersøgelse fra 2014 viste; nemlig at der er en rimelig udbredt brug af ”eksterne” medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i vandsektoren.

 

Rapporten, der har kapitler velegnet om introduktion til nye medarbejdere, findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her...

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk

 

Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev der nedsat en hurtigt arbejdende gruppe bestående af embedsmænd fra diverse ministerier og KL. Gruppen skulle overordnet se på, ”hvorvidt der er samfundsøkonomisk sammenhæng og helhed i styringsmidlerne og opgavefordelingen inden for forsyningssektorer, hvor både kommuner og selskaber, herunder selskaber helt eller delvist ejet af en eller flere kommuner, deltager i opgaveløsningen”.

Det mest interessante i arbejdet, der i januar 2016 blev afleveret i form af rapporten: ”Bedre styringsmuligheder i forsyningssektorerne”, er anbefalingen om udfærdigelse af et kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber. I den forbindelse er det angivet, at det primært bør angå emner som:

  • Kommunernes ejerskabspolitik
  • Selskabsledelse
  • Samspillet mellem kommunen som ejer og selskabet

Kodekset vil eksempelvis kunne indeholde omtale af instrumenter til at føre en aktiv ejerskabspolitik, sammensætningen af bestyrelsen, den kommunale forvaltnings rolle i relation til bestyrelsesmedlemmer, åbenhed m.m. DANVA vil naturligvis tilkendegive over for Social- og Indenrigsministeriet, at foreningen gerne vil bidrage til kodeksarbejdet.

Snitfladeproblemstillinger behandles i rapporten, og i den forbindelse skal det nævnes, at den ikke omtaler udfordringerne, der er aktuelle ved klimatilpasningsindsatssen. Dette skyldes, at der skal gennemføres en særskilt evaluering af dette felt. Derudover opfordres det i rapporten til, at nogle snitfladeemner inden for vand- og spildevandsområdet undersøges. Disse emner er dog alle håndteret i forbindelse med VSL II arbejdet; almene vandforsyningers forsyningspligt uden for det naturlige forsyningsområde, udbygningspligt for spildevandsforsyningsselskaber samt formalisering af dialogen mellem forsyningerne og kommunerne.

For særligt interesserede er der i bilagsmaterialet en gengivelse af ejerstrategien fra Silkeborg Kommune, ligesom der er oversigter over bestyrelsesmedlemmer i bl.a. vand- og spildevandsforsyningsselskaber – herunder ”eksterne” medlemmer - der er udpeget af kommunalbestyrelsen, og som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer. Oversigterne bekræfter det billede en DANVA undersøgelse fra 2014 viste; nemlig at der er en rimelig udbredt brug af ”eksterne” medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i vandsektoren.

Rapporten, der har kapitler velegnet om introduktion til nye medarbejdere, findes på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her...

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk